Vrije Opvoedkunst — Jrg. 73 (oktober 2010) Nr. 6

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk
Weer terug …

3 Uw kind in de wereld
W.F. Veltman
Er is een kindje geboren! Elke minuut van elke dag komen nieuwe mensenkinderen op de wereld, in alle landen, in alle volken. Besef dat eens, die onmetelijke levenswil van een mensengeslacht dat de aarde zoekt als plaats van bestemming. Maar in wat voor wereld worden die kinderen ontvangen?

6 Oudersymposium ‘Opgewekt opvoeden’
Jan Alfrink
Op 19 juni 2010 vond er in Antropia Cultuur en Congres Centrum te Driebergen een symposium plaats, georganiseerd door de Academie voor Ouders. Een persoonlijke weergave van dit symposium door Jan Alfrink

8 Verzoek om hulp!
Yvon SaliŽ
Na een burn-out ging Yvon SaliŽ in 2005 voor het eerst naar Senegal in Afrika. Daar gebeurde wat in Nederland niet was gelukt. Ze kreeg haar levensvreugde en energie weer terug. Dit was een geweldige ervaring. Ze ervaarde het als een enorm geschenk dat Afrika haar gaf. Recentelijk ontving ‘Vrije Opvoedkunst’ een verzoek om hulp voor ‘Maye Meye’ van haar. Het sprak dermate aan dat hier aandacht wordt gevraagd om dit mooie initiatief te helpen slagen. Lees verder …

10 Bewust omgaan met media in de school

INGEZONDEN MEDEDELING
Dick Verbeek

12 Waarom we in de vijfde klas met de oude culturen willen kennismaken [2]
Magchiel Matthijsen
Vervolg van het artikel in de vorige Vrije Opvoedkunst.

14 Op naar een pestvrij bestaan [2]
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
Leefden er in het Stenen Tijdperk al pestkoppen? Zijn er archeologische vondsten die duiden op pesterijen bij de oermens? Of bij de Maja’s, Azteken, Egyptenaren? Want stel dat we weten hoe het allemaal begon, dan kunnen we daaruit een oplossing destilleren. Deel 2 van een zoektocht naar het elimineren van gepest en getreiter.

15 Leerkracht Aan Zet Award 2010
INGEZONDEN MEDEDELING
De ‘Leerkracht Aan Zet Award 2010’ is 14 april 2010 uitgereikt aan de Vrije school Utrecht voor hun LerarenCošperatie. Het project ‘Lerende teams voor balans in gedragsproblematiek vmbo’ers’ van de St. Jorisschool te Nijmegen kreeg de aanmoedigingsprijs.

16 Kleine en grote helden in jeugdboeken gaan er voor…
KINDERBOEKEN
Maria Lagaay
Boekbespreking over:
– Right to play (Jesse Goossens)
– Toen mijn vader een struik werd (Joke van Leeuwen)
– Dissus (Simon van der Geest)
– Ik haat politiek (Luigi Garlando)
– Op avontuur met Kapitein Kwadraa (Peter Smit)

19 Het raadsel intelligentie
BOEKEN
Lo•s Eijgenraam
Wat kan jouw kind tussen 0 en 8 jaar? in ‘Het raadsel intelligentie’ van Ewald Vervaet

20 Kylian
IN BEELD
Paul Kooijman

21 Lexicon antroposofie
BOEKEN
Een boek waarin alle belangrijke begrippen uit de antroposofie worden besproken door Henk van Oort

22 De Moederschool
Cornelis Boogerd
We hebben er bijna vierhonderd jaar op moeten wachten, maar nu is hij er dan: de Nederlandse vertaling van ‘De Moederschool’ van Jan Amos Comenius. In het boekje zijn ook enkele artikelen opgenomen over Comenius en de betekenis van zijn idee‘n voor deze tijd.

24 De Stakunger Natuurkleuterschool op Bragdoya in Noorwegen
OVER DE GRENZEN
Lo•s Eijgenraam

26 Micha‘l, Sint Maarten en Sinterklaas, belicht vanuit gedachten over voeding
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Liefde gaat door de maag… We gaan op pad om vanuit de voeding en de kwaliteiten van een feest naar beelden te zoeken die de innerlijke mens voeden, maar ook de ziel van de mens.

29 Open je huis, begin een gastgezin!
INGEZONDEN MEDEDELING
Dšrte Best
Gastouderbureau Drakepit

30 Opening groen schoolplein Valentijn
Donderdag 17 juni 2010 om 10.30 u. opende burgemeester Berends van Harderwijk het natuurschoolplein van Vrije School Valentijn

31 Vrijheid en moed rondom Micha‘l en Staatsvrije Vrije School Anfortas
Karijn van Asten
Invulling door een groepje studenten van een projectweek op Hogeschool Helicon te Zeist in het kader van Micha‘l rondom het thema ‘moed’

32 Knutselidee‘n en uitgaanstips voor de herfst
Katja Kaiser
– Vechtvieger ‘Mac Gowan’
– Moza•eken van kiezels

34 Een hooggevoelig babytje! Vertrouwen
Linda Zwemer