Vrije Opvoedkunst — Jrg. 72 (september 2009) Nr. 5/6

2 Beste lezer
REDACTIONEEL
Rob Tuk

3 Gezond onderwijs (4)
W. F. Veltman
Dit artikel en het volgende artikel over het onderwerp ‘Gezond onderwijs’ zijn de twee helften van een voordracht, gehouden op een Landdag van de vrijeschoolbeweging op 6 mei 1979. Behalve de auteur van dit artikel waren de sprekers van die dag Bernard Lievegoed, Rudolf Mees en Jack Moens. In 1980 verscheen het boekje De Levende School waarin de vier voordrachten (volledige tekst) van die dag waren opgenomen. Dit boekje is reeds lang uitverkocht. Het thema van de landdag was: ‘Het kind als geestelijk wezen’ en ‘Hoe staan wij, ouders, leraren, bestuurders in de vrijeschool en hoe leeft de vrijeschool in ons?’ Mees sprak over ‘school en Maatschappij.’ Op de rugzijde van de kaft stond de volgende tekst: “…. De bijeenkomst werd een manifestatie onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de schoolbeweging als geheel en in het bijzonder voor het schoolgaande kind.” Er zijn in de vrijescholen sindsdien veel veranderingen ingevoerd tengevolge van het ingrijpen van overheidswege. Juist daarom vindt de auteur de beschouwingen van destijds actueel.

7 Vuurdood – Het laatste deel uit de ‘Trilogie over de Tempelridders’
BOEKEN
Frans Lutters

Afgelopen jaar heeft Peter Geelen zijn trilogie over de lotgevallen van de ridderorde van de Tempelridders voltooid. Al eerder is in dit tijdschrift het eerste deel van de trilogie besproken. Peter Geelen (1960) voelt zich intens betrokken bij de dramatische gebeurtenissen die leidden tot de plotselinge opheffing van de orde der Tempelieren door de Franse koning Philips de Schone.

8 “Als baby’s niet verschoond hoefden te worden, …
Gevleugelde uitspraken
Jeanne Meijs

9 Het fluisterkind – door Janita Venema
BOEKEN
W.F. Veltman

Als ondertitel staat op de kaft en op de titelpagina: “Leren luisteren naar wat je kind over jouw leven te vertellen heeft.” Dit is ontegenzeggelijk het belangrijkste thema van dit boek, maar daaromheen of direct daarmee samenhangend is veel tekst, waarin de lezer wordt meegenomen in een uiterst boeiend, zeer persoonlijk levensverhaal van een vrouw, een moeder, een kinderpsychologe. Gaandeweg wordt de inhoud meer en meer beschouwelijk, levensbeschouwelijk kun je eigenlijk zeggen. En tevens wordt het een ‘raadgever’, een boek vol aanwijzingen, enerzijds wetenschappelijk gefundeerd, anderzijds als persoonlijke levenservaring.

10 Ik en de ander, de ander en ik
HOE SOCIAAL VAARDIG IS MIJN KIND?
Geraldina Metselaar
Als ouder wil je niets liever dan dat je kind immens populair wordt gevonden op school, in de buurt of op de sport- en hobbyclub. Vrolijk kwebbelt je kind erop los, het heeft vriendjes in overvloed. Maar hoe denken kinderen daar zelf over, vroeg Hadewych Bakkers zich af. “Net zo vaak hebben ze jouw hulp hard nodig, want het sociale verkeer kent zijn eigen wetten en regels.”

14 Bal in de badkamer
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina Metselaar
In de beslagen spiegel van mijn badkamer zie ik een moeder van drie kinderen in een tweestrijd. Ondertussen gutst het sop tegen de plinten, klotst het rond mijn tenen. Het dagelijkse bal voor mijn drie kinderen is in volle gang en spettert en bulkt en galmt tegen de vochtige wanden. Even verlang ik naar het ruime sop, maar tegelijk realiseer ik me dat deze tijd als water door mijn bestaan sijpelt. Waar ben ik en waar de kinderen?

15 Bijeenkomst plaatselijke afdelingen VOK van zaterdag 26 september 2009
Het programma van deze bijeenkomst.

16 Jakob Streit, 1910-2009
Lo•s Eijgenraam
Jakob Streit werd geboren in 1910 in Spiez, in het Berner Oberland in Zwitserland, aan het meer van Thun. Zijn vader was horlogemaker, zijn moeder was gezegend met een rijk taalvermogen. Jakob groeide op met vijf zussen. Zijn vader hield als hobby bijen, een koe, een kalf en schapen, en de kleine Jakob hielp mee ze te verzorgen. Jakob speelde als kind buiten in de rijke natuur, tussen de bloemen en de dieren.

18 Wat wil je zien?
IMPULS & BALANS
Francis Teeuw
Een jaar geleden was ik bij een internationale conferentie in Amerika voor vrijeschoolmensen die werken met kinderen in de leeftijd tot zeven jaar. Een geweldige ervaring. Uiteraard was ook daar een boekentafel en mijn oog werd getrokken naar een groen boekje met als titel: Gardening with young children, door Beatrys Lockie.

20 Fien Roetemeyer
In beeld
Paul Kooijman

22 De zeven leerprocessen bij het kleine kind (1)
Cornelis Boogerd
De gezondmakende werking van goed vrijeschoolonderwijs hangt samen met de rijke menskundige basis ervan. Dat is niet een gefixeerd aantal leerstellingen over de mens, maar een levende wereld, die zelf ook steeds in ontwikkeling is. En er is nog heel veel te ontdekken…

25 Het dagelijks leven…
Khilma van der Klugt
Wat mij altijd verbaast, is dat iedereen zo anders denkt over ‘opvoeden’. Bewust zet ik dit woord tussen aanhalingstekens omdat het heden ten dage wel enige lading heeft.

26 Micha‘lsfeest september 2009
JAARFEESTEN
Lo•s Eijgenraam
Wat hebben we deze zomer kunnen genieten van de zon, het was warm, soms te warm… We konden buiten zijn, opgaan in de natuur, de elementen. Buiten zijn en beleven hoe het is om als mens een beetje los te laten n los te komen van jezelf. Nu is de zomer over haar hoogtepunt heen. De vakantiespullen zijn opgeruimd (of ligt de tent als een draak op ons te wachten in de schuur of gang…?), de kinderen zijn weer naar school, het werkleven en alledaagse leven is weer begonnen. We komen weer meer en meer terug bij onszelf.

30 Klimmen en tuimelen tussen de bladzijden van een ‘hart-boek’
Kinderboeken
Maria Lagaay
– Potilla
– De ogen van Kronos
– Zeemist
– Meneer Satie
– Het verhaal van een Gaatje
– Monsterologie

32 Gezond onderwijs
Lo•s Eijgenraam
Rudolf Steiner heeft drie dingen aangewezen die een opvoeder, ouder, of leerkracht heeft te verzorgen om van gezond opvoeden te kunnen spreken. De drie dingen waar Steiner over sprak en die wij de kinderen hebben te leren, zijn:
1 – leren ademen
2 – slapen
3 – laten ervaren dat de geestelijke wereld bestaat

34 Spiritualiteit wereldwijd
Een oproep voor de ‘Dag van de Spritualiteit Wereldwijd’ op 9 september 2009, en een uitnodiging voor de Conferentie ‘Spiritueel Onderwijs Wereldwijd’ op 11 en 12 september 2009.

35 Onlangs verschenen…
BOEKEN
Lo•s Eijgenraam

– Vitale voeding
– Het etherlichaam als pedagogisch instrument in de opvoeding van het kleine kind
– Over plaaggeesten, spoken en engelen, in het dagelijks leven
– Spiritualiteit werkt in de opvoeding

36 Interview met Geert Looyschelder
InTERVIEW
Lo•s Eijgenraam
In gesprek met Geert Looyschelder, opleidingsdirecteur Vrije Hogeschool Driebergen.

39 Ninety years of Steiner Waldorf Education
09-09-09

40 Knutselidee‘n, spelletjes en recepten
Katja Kaiser
De volgende knutselidee‘n zijn bedoeld voor na een lange, zonnige zomervakantie. Je kunt er ook buiten veel plezier aan beleven.
– Een ‘kei van een schildpad’
– Wari

42 Interview met Professor Komma
De taalles
W.F. Veltman

43 Agenda