Vrije Opvoedkunst — Jrg. 68 (september 2005) Nr. 5

3 Friedrich Schiller (2)
W.F. Veltman
Over de (afwijzing van) de Europese Grondwet, maar eerst de levensloop karakter en werk van Friedrich Shiller. Ter herdenking van zijn sterfdag (9 mei 1805).

8 Leren waarnemen en denken
Frans Lutters
Een wezenlijke omgang met levenskrachten. De kinderen kijken hun ogen uit, zij genieten van de bloeiende en vruchtdragende natuur. Geen levend wezen ontsnapt aan hun levendige bevattingsvermogen. Geuren en kleuren verrijken hun innerlijk leven.

10 IMPULS & BALANS
Sylvia van Kuyen & Francis Teeuw

12 Oneindigheid in de meetkunde, 11e klas
Jan Steenbruggen
In de 11e klas van de vrijeschool wordt het vak projectieve meetkunde gegeven. Het biedt de leerling de mogelijkheid om tot een begrip van levensprocessen en daarmee van de wereld van de levenskrachten te komen. Jan Steenbruggen is al sinds lange tijd wiskundeleerkracht aan de Stichtse Vrije School in Zeist. Op dit eerste deel volgt nog een tweede deel in een volgende editie van dit blad. (red.)

13 ‘Apie Kapoen’
Boeken
Marieke Schippers
Liedjes en versjes van opstaan tot slapen gaan.

14 Opgroeien tussen mobiel en beeldscherm
Ingrid Boelen & Judith Jamin
Op zaterdag 2 april jl. vond er in de IJsselbovenbouw in Zutphen een thema-ochtend plaats met als titel: ‘Opgroeien tussen mobiel en beeldscherm’. Uit vele delen van het land waren een zeventigtal mensen (veelal ouders en leraren) gekomen om deze bijeenkomst bij te wonen.

16 Het etherlichaam als pedagogisch instrument (3)
Cornelis Boogerd
Al in de vorige artikelen werd het verschil besproken tussen twee manieren van kijken naar de wereld: vanuit een voorwerpbeeld, of vanuit een procesbeeld. Als voorbeeld werd het verloop van de dag genoemd. Die kun je bekijken als een opeenvolging van afzonderlijke activiteiten, of als een levende stroom. Doe je dat laatste, dan kun je vragen, hoe de activiteiten en de stroom op elkaar afgestemd zijn. Vanuit een innerlijk beeld van de stroom kan nagevoeld worden, of de activiteiten hem ondersteunen als een organische bedding, of juist de stroom doen stokken of laten overstromen.

19 ‘Caleidoscoop van een levende pedagogie, Spelen en werken met kleine kinderen’
BOEKEN
Monique Wortelboer
Een recensie van het boek: ‘Caleidoscoop van een levende pedagogie, Spelen en werken met kleine kinderen’, door Hanne Looij.

20 Kleur bekennen
Karel Wasch
In Museum Het Oude Raadhuis te Leerdam is een tentoonstelling, gewijd aan het werk van de schilderes Ria Rettich te bewonderen. Deze tentoonstelling maakte zo’n diepe indruk op mij, dat ik de redactie toestemming vroeg voor een maal te mogen afwijken van mijn literaire rubriek om haar werk te kunnen bespreken.

22 Mijn mobieltje en ik
Monique Wortelboer
Je hebt mobieltjes en je hebt pubers. De combinatie van die twee stelt je als volwassen (hier bedoeld als een andere leeftijdscategorie en naar zal blijken uit een ander tijdperk) opvoeder voor onverwachte situaties, geeft stof tot nadenken, vraagt om een gebruiksaanwijzing en roept vragen op.

24 Een werkelijke ontmoeting
Frans Lutters
Het huis van Gilles Quispel ligt verscholen in het groen aan een laan in Bilthoven. Al vele jaren woont hij hier met zijn vrouw, de mens die opkwam voor een christendom dat eeuwenlang onder het Egyptische woestijnzand verborgen lag.

27 Supervisie op vrijescholen
Karin Krijger
Werken op een vrijeschool is heel inspirerend! Samen met collega’s werken vanuit een gedeelde missie, een visie. Samen spreek je dezelfde taal, heb je dezelfde overtuigingen en normen. Samen bied je een enthousiast alternatief voor het reguliere onderwijs. Helaas raken mensen ook teleurgesteld, en komen zelfs soms daardoor in een ziekteproces. Is er dan een te groot spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid?

29 Het zit ‘m in het krulletje
LIEFDE VOOR HET LEVEN
Geraldina E. Metselaar
‘Liefde voor het leven’ is een rubriek over ervaringen met kinderen. Geraldine E. Metselaar is schrijfster en moeder van twee zoontjes en een dochtertje in de leeftijd van drie tot zes jaar. “Doorgaans valt er heel wat te beleven. En te zien! Mijn kinderen vormen dan ook een ongekende bron voor het schrijven van liefdevolle verhaaltjes. ” Hieronder volgt de tweede aflevering van deze rubriek. (red.)

30 Als boekfiguren echt tot leven komen…
Kinderboeken
Maria Lagaay
– Hart van inkt
– Het tijperk van de Schorpioen

32 De waarheid van materiaal, beweging en techniek
Edithe de Clercq Zubli
Daar staan ze dan, leerlingen van de bovenbouw, met een houding die bijna voortdurend uitdrukt: “wat heeft het voor nut?”, met een lijf zwaar van te veel indrukken, met vage verlangens en vermoedens, en met een concentratie vluchtig als water. Laat ze dan maar een kruishout hanteren en zich buigen over een blokschaaf. Als er intensief wordt geschaafd en er nog hars in het hout zit… als je handen er soms zelfs van gaan kleven, dan weten je zintuigen het zeker: hier in het handarbeidlokaal voel je en ruik je de waarheid van het materiaal, de geur van hout, de kleverigheid van hars. Edithe de Clercq Zubli in gesprek met Anton Klein, leraar handenarbeid en volkenkunde.

35 Agenda