Vrije Opvoedkunst — Jrg. 67 (juni 2004) Nr. 4

3 Over het denken als grensoverschrijding
W.F. Veltman

5 Op zoek naar het gevleugelde paard Pegasus
Frans Lutters
De zevende wereldconferentie voor vrijeschoolleraren in Dornach, 12-17 april 2004

6 Cultuur versus barbarij
Karel Wasch
Over ‘Die weisse Rose’ van Inge Scholl

10 Deugdzaam leren: een oproep van Charles de Coster
Frans Lutters

12 Daar wil ik naartoe!
Edithe de Clercq Zubli
Een paar gedachten bij een periode volkenkunde in de zevende klas: Europa

19 Kinderboeken
Maria Lagaay
– Arthur / De zienersteen
– Arthur / In Tussenland
– Arthur / Koning van Middenmark
– De Tocht naar het Vuurpaleis
– Het geheim van de Wisselvogels
– De macht van het zwaard – de Aardmagier
– Negen open armen

22 Interview met Ronald Templeton
Frans Lutters
Grenservaringen in het zoeken naar een gemeenschappelijke visie op het werken met kinderen

25 Reizen
Impuls & balans
Sylvia van Kuyen

26 ‘k Moest dwalen, ‘k moest dwalen, langs bergen en langs dalen …
Impuls & balans
Francis Teeuw

27 Filosofieperiode klas 11b, Nijmegen
Paul Kooijman
“Denk je dat je wel eens filosofeert?” …

30 Stage: een waterput in Mali
Peter Bom

34 Tom
In beeld
Floor de Laaf, Lotte Verdijk & Stephanie Kooijman
… Geluk is voor Tom moeilijk te bevatten, het is je eigen gevoel dat jou gelukkig maakt en voor iedereen is dat anders …