Vrije Opvoedkunst — Jrg. 66 (januari 2003) Nr. 1

2 Redactioneel
Rob Tuk

3 De ‘eeuwige’ ontwikkeling van het kind

Frans Lutters

5 Themadag: Wat vraagt het kleine kind van mij?
Programma Landelijke Themadag van de Vereniging voor Vrije Opvoedkunst (VOK) op zaterdag 22 februari 2003 in het IONA-gebouw te Driebergen

6 De Wijzen uit het Morgenland
W. F Veltman

10 Boekbespreking
Frans Lutters

11 Bron van warmte en licht
Jacqueline Groenwold

12 Kinderhoofdjes: een nieuwe rubriek
Paul Kooijman

14 Over muizentanden en bloemkoolkiezen – de antroposofisch tandarts
Marleen van der Sluijs

18 William Butler Yeats, genie tussen esoterie en po‘zie
Karel Wasch

22 Belle en het beest d’Hermenches
Nicolette Zwakman

24 Opvoeding in de praktijk – Een kinderhand is gauw gevuld
Micheline Mets

25 Leerkracht met een duidelijk eigen visie
Paul Kooijman

28 De heelheid van Goethe en de delen van het examen
Edithe de Clercq Zubli

31 Kinderboeken
Maria Lagaay

33 Schildering: de drie Koningen
At tie Lichthart

34 Enthousiasme met een hoofdletter
Jan Alfrink

39 Agenda