Vrije Opvoedkunst — Jrg. 66 (december 2003) Nr. 7/8

3 De gaven van de herders
Frans Lutters

4 Themadag VOK: Hoe blijf je in de maat?
Jan Alfrink

5 Kinderhoofdjes
Paul Kooijman

6 Jaap van der Wal – Wat beweegt het embryo? (2)
Marleen van der Sluijs

8 Euritmie in Zuid-Afrika
Sietske Verheijden namens ‘Klankkleur’

10 Een doorzichtige schepping
Karel Wasch

12 De antroposofisch verloskundige
Marleen van der Sluijs

15 ‘Speelgoed van Vilt’ van Angelika Wolk

Boekbespreking

Obilotte Jantzen

16 Bij de tijd zijn …
Kinderboeken
Maria Lagaay

18 Het jaar loopt ten einde…
Sylvia van Kuyen en Francis Teeuw
Het donkere jaargetijde belicht

22 Waarnemen en oordelen (2)
W.F. Veltman

24 Dingen doen waar mensen ‘warm’ van worden…
Rob Tuk
Interview met Jos Willemse van Kaarsenmakerij DIPAM in Driebergen

28 Inspiratie voor de kersttijd
Frans Lutters

34 ‘Menswaardig opvoeden, de uitdaging van onze tijd’ – Jeanne Meijs
Boekbespreking
Wolf Eekhof

32 Goethes ‘Het raadsel van de groene slang’
Frans Lutters

34 Inwijding: een zaak van iedereen
Boekbespreking
Edithe de Clerq Zubli

39 Hoe was het ook al weer met kerstmis?
W. F. Veltman

42 Nadere beschouwing van de Ann Arbor Festival-spelen
Buiten de grenzen
Dick van Romunde

46 Europees Masterproject voor vrijescholen
Rob Tuk
Interview met Gerrie de Valk en Christiaan Eckhart van Hogeschool Helicon Zeist

53 Vrijeschool-pedagogie als vredespedagogie, een belangrijk initiatief!
PERSBERICHT

53 Agenda