Volgens Bartjens — Jrg. 39 (mei 2020) nr. 5

04 Geinige getallenpuzzels en gruwelijke grafieken
Marc van Zanten
Stimuleren van wiskundig redeneren

09 De kracht van rijke rekenvragen
Anneke Noteboom
Een pleidooi om vragen te stellen waar je het antwoord nog niet op weet 

14 Meetkundig kijken
Frans van Galen en Annette Markusse
Rekenen-wiskunde buiten de school 

28 Hoe ontwerp je rijke rekenvragen?
Anneke Noteboom en Kris Verbeeck
Een professionaliseringsinstrument voor het rekenonderwijs

22 Toekomstmakers
Ronald Keijzer, Petra Farber, Annet Voskuil, Anna Hotze
Leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskundeonderwijs

32 Rekentafels en jongleren
Chris Hazelebach
Digitale lessenreeks (ook voor thuis)

En verder 

08 Groetjes van groep 3
Lia van Diem
Mens erger je niet 

13 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Berekenbaar

18 De draad van Ariadne
Anneke van Gool, Anneke Noteboom, Annette Markusse
Huis- tuin- en keukenwiskunde voor kinderen 

26 Zeker weten?
Kees Hoogland
Onderzoekspraktijk rekenen-wiskunde

36 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

37 NVORWO
Jenneken van den Mark
Nieuws uit de vereniging 

38 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Go