Volgens Bartjens — Jrg. 36 (januari 2016) nr. 3

02 Van de redactie
Cathe Notten

04 Rekenen op begrip
Arlette Buter en Margreeth Mulder
Kiezen voor instructie in de rekenles

08 Kangoeroewedstrijd

09 Op onderzoek
Albert Oving
Leren onderzoeken en ontwerpen in de rekenles

14 Netwerk Rekencoördinatoren

14 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Buiten de waard

15 In Memoriam Ed de Moor
Marjolein Kool, Ronald Keijzer, Vincent Jonker, Marc van Zanten

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 Leren leren
Corinne Harten
Het belang van executieve vaardigheden

26 Groetjes van groep…
Lia van Diem
Tegel(r)ijk rekenen

27 Groot denken
Ronald Keijzer, Vincent Jonker, Marian Habermehl-Ooms
Ontwerpend leren tijdens de Grote Rekendag

30 Kleine kinderen worden groot
Marije Bakker
Waarom de wereld vierkant is

31 Kinderen die vragen…
Belinda Terlouw
Niet het antwoord, maar de vraag

34 Rekenspellenwedstrijd 2017

35 Volgens Bartjens heeft wat gelezen…
Labyrinten, Kijk! Twee zijn gelijk, Wetenschapper in de dop, htt[s://kleutergewijs.com

36 Volgens Bartjens
Ronald Keijzer
Ontwikkeling en Onderzoek

36 NVORWO
Jaarvergadering

37 NVORWO
Francis Meester
Nieuws uit de vereniging

38 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
Balance Beans