Volgens Bartjens — Jrg. 35 (oktober 2015) nr. 1

Rekenen en taal special

04 Rekenen op taal: vaktaal en schooltaal in de reken-wiskundeles
Dolly van Eerde
Er zit meer taal in de rekenles dan je op het eerste gezicht zou denken. Leerlingen hebben taal nodig om mee te kunnen praten in de rekenles en bij het oplossen van opgaven. Het ontwikkelen van de benodigde taal voor rekenen-wiskunde is dus noodzakelijk.

08 Bewijs uit het gerijmde: reken-taalbegrip
Jaap van Lakerveld
Jaap van Lakerveld legt op rijm de voordelen uit van het goed beheersen van reken-taal.

09 Symbolen en notaties: wiskundetaal in andere vakken
Marc van Zanten
Rekenen-wiskunde is overal om je heen. De taal die daarbij hoort kom je op school ook bij andere vakken dan rekenen-wiskunde tegen. Soms zijn er betekenisverschillen tussen wiskundetaal bij rekenen-wiskunde en bij andere vakken, soms komt de taal overeen.

12 Vroeger: alles is taal
Ed de Moor
Ed de Moor vertelt over het gebruik van taal in rekensommen van nu en van vroeger.

13 Zonder taal kun je niet rekenen: taalgericht reken-wiskundeonderwijs op de pabo
Bas Oprins
In de Kennisbasis Rekenen-Wiskunde wordt het kunnen gebruiken van wiskundetaal expliciet beschreven. In het rekencurriculum van de pabo Hogeschool Rotterdam heeft taal een duidelijke plaats gekregen. In dit artikel beschrijft Bas Oprins deze leerlijn.

16 Kleine kinderen worden groot: pimpelgroot en zesenduizend
Marije Bakker
De wereld van hoeveelheden bestond voor Suzanne (bijna 4 jaar) tot een paar weken uit grofweg twee categorieën: minder dan zes en meer dan zes. Hoeveelheden minder dan 6 zijn voor haar te overzien en hier kan ze over redeneren.

17 Wie bedacht het beste rekenspel? Uitslag van de Volgens bartjens spellenwedstrijd
In het voorjaar van 2015 organiseerde Volgens Bartjens samen met de NVORWO en de Nationale Onderwijsweek een rekenspellenwedstrijd voor leerlingen van basisscholen, met als hoofdprijs: je eigen spel gemaakt door spellenfabrikant 999Games.

18 Ei van Columbus: de rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
Jos van den Bergh en Nina Lathouwer
Rekenpuzzels en breinkrakers voor leerlingen uit groep 7 en 8

22 Waarom kiest beer een emmer?: rijke rekenvragen in prentenboeken
Aafke Bouwman, Suzanne de Lange, Monique van Bueren en Annemarieke Koot
Prentenboeken zijn een belangrijk middel om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren. Wiskundige verschijnselen uit prentenboeken nodigen uit om vragen te stellen. Daarmee verrijken kleuters hun (reken)taal en leren zij verbanden te leggen.

26 Ontwerp het beste en leukste rekenspel van 2016: doe mee aan de Volgens Bartjens rekenspelwedstrijd
Dit is een uitnodiging aan alle scholen, leraren, leerlingen en ouders in het primair onderwijs om samen een nieuw rekenspel te bedenken.

27 Het strookmodel: leren tekenen bij talige rekenopgaven
Mirte Houben en Anton Boonen
Rekensituaties zijn in het dagelijks leven vaak ingebed in een talige context, een kale som kom je buiten de school zelden tegen. Methodes bieden daarom regelmatig talige opgaven aan. In dit artikel worden 3 typen talige rekenopgaven besproken.

32 Bir, dva, saddex…: rekenen met anderstalige leerlingen uit de eerste opvangklassen
Rosie Smit
Kinderen die met hun ouders gevlucht zijn gaan naar de basisschool verbonden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Taal- en rekenonderwijs worden gebruikt om de onderwijsbehoeften van de leerlingen in kaart te krijgen voor hun vervolgschool.

34 Hoe zeggen we dit in de rekenles?: aandacht voor taal in het rekenonderwijs
Fokke Munk, Jantien Smit, Arthur Bakker, Ronald Keijzer
Tijdens een rekeninstructie is voordoen – nadoen meestal niet de beste manier om de leerlingen aan het denken te weten, behalve als het gaat om de taal die nodig is om te leren rekenen. Systematische aandacht voor reken-wiskundetaal is noodzakelijk.

38 Spel in de rekenles: MEP!
Anneke Noteboom
Een spel beschrijven dat wel ontwikkeld is maar nog niet in een winkel ligt, is dat wel slim? Misschien niet, maar we doen het gewoon! Want MEP is een schitterend spel, mooi in al zijn eenvoud. Ontworpen en gemaakt door leerlingen uit groep 6, 7 en 8.