Volgens Bartjens — Jrg. 35 (januari 2016) nr. 3

04 Erkenning en draagvlak
Nienke Okkema
De positie van de rekencoördinator in de school

07 Groetjes uit groep 5
Lia van Diem
Met de bus mee

08 Het prioriteitenspel
Marc van Zanten
Rekenbeleid: werken aan draagvlak en betrokkenheid

11 Bewijs uit het gerijmde
Jaap van Lakerveld
Rekenschap

12 Leren van en met elkaar
Ronald Keijzer, Fokke Munk, Jantien Smit en Arthur Bakker
Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter

17 Vroeger
Ed de Moor
Eenj leerzame geschiedenis

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Nina Lathouwer
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar

22 Hou ze bij de les!
Suzanne Sjoers
Instructie aan stere rekenaars

27 Robotdans
Floortje Kroeze en Annette Markusse
Codetaal en dans tijdens de Grote Rekendag 2016

29 Kleine kinderen worden groot
Marije Bakker
147 met de auto

30 Van basisschool naar brugklas
Niek Engelbarts en Marc van Zanten
Werken aan afstemming voor rekenen-wiskunde

32 Passende perspectieven
Nina Boswinkel en Yvonne van der Eerden
De leerkracht is de sleutel, de leerlingen wijzen de weg

36 Volgens Bartjens ontwikkeling en onderzoek
Ronald Keijzer
Nieuws van de redactie

37 Nieuws uit de vereniging
Francis Meester
NVORWO-nieuws

38 Spel in de rekenles
Anneke Noteboom
The Game