Volgens Bartjens — Jrg. 33 (november 2013) Nr. 2

4 Profiteren van evalueren
EVALUEREN
Anneke Notebooom
Evalueren om te leren in de rekenles.

10 Wat ga ik vandaag leren?
DOELEN STELLEN
Dolf Janson
Het hoe en waarom van doelen stellen met leerlingen.

14 Vragen naar de onbekende weg
ECHTE VRAGEN
Kris Verbeeck
Het belang van open vragen.

22 Onbeperkt spelen
KLEUTERS IN BEELD
Marja Miedema, Mirjam Velthuis
De rekenontwikkeling van kleuters in beeld.

26 De kracht van goede feedback
GOEDE FEEDBACK
Maaike Verschuren
Reflecteren in de rekenles.

30 De tien moeilijkste tafelsommen
VERMENIGVULDIGEN
Joyce Kuiper, Josje van der Linden
Een datamuur voor en door leerlingen.

34 Analyseren om te leren
TOETSANALYSE
Judith Hollenberg
Toetsgegevens optimaal benutten.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens
REDACTIONEEL
Cathe Notten

9 Super of euro
GROETJES UIT GROEP 4
Lia van Diem

13 Py en Pi
VROEGER
Ed de Moor

17 Snelheid in verhouding
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

25 Formatief toetsen
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

36 Pijlenrace
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom