Volgens Bartjens — Jrg. 33 (mei 2014) Nr. 5

       

  4  Bussommen zijn ook spiltsingen
KENNISBASIS REKENEN
Anneke Wösten, Johan Keuterink, Petra Hendrikse
Over het nut van de kennisbasis rekenen.

  8  Feit of fictie
ONDERZOEK
Rosa Martens, Petra Hurks, Jelle Jolles
Sekseverschillen in rekenvaardigheden.

14  Wie oefent, wordt beter
OEFENEN
Dieneke Veenstra
Tutorrekenen onderhoudt rekenkennis.

22  Mijn neuspunt is Nederland
DIFFERENTIATIE
Hanna Broersen, Ronald Keijzer
Sterke rekenaars uitdagen.

28  Op elke school een rekencoördinator
REKENCOÖRDINATOR
Vincent Jonker, Ronald Keijzer, Carla Compagnie, Fokke Munk
Ervaringen delen in een netwerk.

33  NVORWO
Nieuws van de vereniging…

34  Een opgeleide rekendocent
MBO
Vincent Jonker, Fokke Munk, Monica Wijers, Rinske Stelwagen
Praktijkonderzoek rekenen in het mbo.

RUBRIEKEN

  2  Volgens Bartjens
REDACTIONEEL
Cathe Notten
Beter worden in wat je doet.

  8  IJsmeesters
GROETJES VAN GROEP 5
Lia van Diem

17  Meten of weten
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18  De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

26  Rekenen-wiskunde in de media
IN/UITGELICHT
Peter van den Bremen
– Een goed rekenbegin
– Werken met onderwijsarrangementen
– Op ouders kun je rekenen

31  NatLab
VROEGER
Ed de Moor

32  Per slot van rekening
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

38  Japen
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom