Volgens Bartjens — Jrg. 33 (januari 2014) Nr. 3

4 Eureka
OP ONDERZOEK
Jos van den Bergh
Profiteren van rijke rekenproblemen.

8 Het Ballad
OP ONDERZOEK
Willem Uittenbogaard
Rekenen in een onderzoekssituatie.

12 Oefenen op niveau
ONDERZOEK
Han L.J. van der Maas, Sanne van der Ven, Vera van der Molen
Het Cijferspel in de Rekentuin.

22 Spelen of toetsen
KLEUTERWISKUNDE
Martie de Pater-Sneep
Kansen voor wiskundige ontwikkeling van kleuters.

25 Begrijpen, verbeelden en berekenen
TEKENEN EN REKENEN
Anton Boonen
Visuele representatie ondersteunen bij rekenopgaven.

28 Operatie motivatie
INTRINSIEKE MOTIVATIE
Kris Verbeeck
Van weerzin naar weer zin in rekenen.

34 Appeltaart of een pak meel
LESSON STUDY
Suzanne de Lange, Henk Logtenberg
Lesson Study: teamleren bij rekeninistructie.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens
REDACTIONEEL
Cathe Notten
Verschil van mening.

16 Maatwerk
GROETJES VAN GROEP 5
Lia van Diem

17 De kracht van samenspel
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

31 Eerlijk delen
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

33 De rekenaap
VROEGER
Ed de Moor

38 Quarto
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom