Volgens Bartjens — Jrg. 32 (juni 2013) Nr. 5

Thema: REKENEN OP DE PABO

2 Rekenen op de pabo
THEMA / REDACTIONEEL
Cathe Notten

4 Kennisbasis en didactiek
THEMA
Jarise Kaskens, Daniel Nieuwenhuizen
Omgaan met verschillen bij rekenen-wiskunde onderwijs op de Pabo.

8 Rekenhulp
THEMA
Michiel Honing, Rachel Kruijer, Katja van Santen
Effectief rekenen in kleine groepjes.

13 Sugar City
GROETJES VAN GROEP 4
AimeŽ Huizinga, Andrea Boelens, Annemiek Walvius, Susanne van der Meulen
Al rekenend een stad van suiker bouwen.

22 Potje Duizend
MET SPRONGEN VOORUIT
Julie Menne
Rekenmateriaal groep 5 en 6

26 Wat we weten als we meten (2)
METEN
Uschi van der Velden
Meetactiviteiten na de entreetoets

31 Een kansrijke formule
FORMULE
Fenje Louwsma-Koksma, Jiska van Hall
Rekenen in een combinatiegroep.

38 Volgens Bartjens Studentendag

RUBRIEKEN

12 Uitdaging
GROETJES VAN GROEP 4
Lia van Diem

16 Kees Boeke en de macht(en) van 10
VROEGER
Ed de Moor

17 100.000 M2 / Honderdduizend vierkante meter
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van de Bergh

35 Op echte onderwijzers kun je rekenen
BEWIJS UIT HET GERIJMDE
Jaap Lakerveld

36 Kwatro
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom