Volgens Bartjens — Jrg. 30 (maart 2011) Nr. 4

Thema: OMGAAN MET VERSCHILLEN

4 Naar een protocol ERWD
THEMA
Jaap Vedder, Mieke van Groenestijn
Over de aanpak van Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).

6 Aankondiging Jaarvergadering NVORWO
Jaarvergadering en studiemiddag op donderdag 19 mei 2011, locatie: CPS in Amersfoort.

7 Sterke rekenaars en het rijtje van 100
THEMA
Erika de Goeij
Probleemgericht, productief oefenen in een plusklas.

12 Kraak de kluis
DIGITAAL REKENEN
Monica Wijers, Vincent Jonker, Frans van Gaalen

Een spel op Rekenweb: Kraak de Kluis

14 Latijns Rekenpotje
SPEELS EN ONDERZOEKEND LEREN
Jantine Bloemhof, Leo Prinsen, Jan Willen van Slijpe

Rekenen en Redeneren voor leerlingen vanaf groep 5. Latijns Rekenpotje staat ook bekend onder namen zoals Calcudoku, KenKen, Rekendoku, K-doku, etc.

16 Een voorbeeldige staartdeling
STAARTDELING
Ed de Moor
Streven naar de meest verkorte deelsom.

22 De reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
KLEUTER-WISKUNDE
Yvonne Leenders, Marijke Bertu, Sietske Zagers
Kleuterpakket ‘Alles telt’.

30 Verschil mag er zijn
THEMA
Ceciel Borghouts, Sjoerd Huitema, Marike Verschoor, Annekle van Gool, Els van den Bosch-Ploegh, Sietske Zagers
Hoe 5 rekenmethodes omgaan met verschillen tussen leerlingen:
– Rekenrijk
– De wereld in getallen
– Wizwijs
– Pluspunt
– Alles telt

RUBRIEKEN

2 Omgaan met verschillen
VOLGENS BARTJENS / REDACTIONEEL
Cathe Notten (hoofdredacteur)

17 Ganzenpassen
WISKUNDE VAN DE STRAAT
Harrie Sormani
Rekenkundig probleem bij de hardloopoefening ‘ganzenpassen’.

18 De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar
EI VAN COLUMBUS
Jos van den Bergh

26 De man van de cito-toets
VROEGER…
Ed de Moor
Reflecteren met en over Joop Bokhove

27 De juf trakteren
GROETJES VAN GROEP 4

Lia van Diem
Wat kun je allemaal kopen van 10 euro

28 Het stekelvarken
MET SPRONGEN VOORUIT IN 5 MINUTEN

Julie Menne

36 HKRWO-symposium XVII
De Historische Kring Reken- en Wiskunde Onderwijs (HKWRO) organiseert zaterdag 14 mei 2011, locatie Hogeschool Domstad te Utrecht, haar 17e symposium.

36 Zorgleerling of zorgenkindje
BEWIJS UIT HET ONGERIJMDE
Jaap van Lakerveld

37 Blokus Duo
SPEL IN DE REKENLES
Anneke Noteboom

38 Rekenen met geld
STUDENTENDAG
Vrijdag 21 mei 2011: Volgens Bartjens Studentendag 2011