Volgens Bartjens — Jrg. 25 (januari 2006) Nr. 3

4 Hoe studenten leren over het leren van kinderen
Dirk van der Straaten, Hein van der Straaten
Reflectie en interactie van Pabostudenten op basis van observaties van kinderen die het Zonnespel spelen.

7 De mannen van de luciferfabriek
Lene Christensen
Zitten er 50 lucifers in elk doosje? Geloof het niet zomaar!

8 Met begrip en inzicht een betere CITO-score
Nisa Figueiredo, Els van Herpen
Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen…snappen of trainen?

10 Meneer Stukjes
Majorry Stierman, Marianne Rekers, Esther Botzen
Wiskunde in het Tyltylonderwijs.

14 Wat overkomt mij nou?
Hans ter Heege
Emoties in de rekenles.

22 Kom nu naar Yousmer Heijn
Madeleine Meurs, Michiel Doorman
Ervaringen met taalgericht reken-wiskundeonderwijs.

28 Taarten en sterren
Frans van Galen
Spelen of onderzoeken op het RekenWeb.

31 Het geheim van de kok
Marlyse MŽlotte
Reken-wiskundelessen in de keukenhoek.

RUBRIEKEN

2 Volgens Bartjens…
Marjolein Kool
Sudoku.

12 Interactie
Ronald Keijzer
Relaties tussen maten moet je telkens weer uitvinden.

17 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Bavaria rekent verkeerd.

18 Ei van Columbus
Jos van den Bergh, Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van 10 tot 12 jaar.

26 Groetjes van groep 3
Lia van Diem
Uit.

27 Vroeger
Ed de Moor
Cijfers schrijven.

34 Veelgestelde vragen
Jolanda Jager
Wat doe ik als een leerling maar niet begrijpt dat delen door een breuk een groter getal oplevert?

35 Kleine kinderen worden groot

Ans Veltman
Rekenen om van te smullen.

36 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Lousewies van der Laan.

38 In/Uit-gelicht
Peter van den Bremen
Rekenen-wiskunde-artikelen in tijdschriften.