Volgens Bartjens — Jrg. 23 (januari 2004) Nr. 3

4 Dyscalculie-discussie
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

5 Kinderen die niet leren rekenen
Jo Nelissen
Opvattingen en discussie over dyscalculie en rekenproblemen.

12 Dyscalculie: reken er niet te snel op!
Willem Vermeulen
Een pleidooi voor uiterste terughoudendheid in het gebruik van de term ‘dyscalculie’.

14 Wat kun je er aan doen?
Annemie Desoete
Kinderen met dyscalculie, deel 2.

16 Ik zie er zelden ŽŽn
Ceciel Borghouts
Reactie op het artikel over dyscalculie van Annemie Desoete in het septembernummer 2003.

19 Met sprongen vooruit
Uschi van der Velden
Verslag van de voorscholing voor Pabodocenten en schoolbegeleiders.

23 Ei van Columbus
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van tien tot twaalf jaar.

28 Tovervierkanten
Erica de Goeij en Adri Treffers
De magische krachten van getallenvierkanten in groep 4.

34 Met tien in bed
Ans Veltman
Maak van een prentenboek een rekenvertelkist voor kleuters.

37 Amy leert handig rekenen.
Sytze Steinvoorte
Getalinzicht als fundament voor strategiegebruik.

38 Grote Rekendag 2004
Vincent Jonker

Verslag van de try-out van het lespakket over ori‘nteren en plaats bepalen.

40 Nationale Rekendagen 2003
Karel Groenewegen
Verslag van twee inspirerende conferentiedagen.

RUBRIEKEN

22 Kleine kinderen worden groot
Marian Steverink
Het getallenlied van Julian.

27 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
Boer bart.

33 Vroeger
Ed de Moor
De passer.

42 Groetjes van groep vier
Lia van Diem
In de boot.

43 Ingerekend
Peter van den Bremen

44 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Drs.P.

46 NVORWO
Berichten