Volgens Bartjens — Jrg. 22 (november 2002) Nr. 2

Thema: SPEELS OEFENEN

4 Mijn spelen is leren
REDACTIONEEL
Marjolein Kool

5 Leerkracht, leerling, leerstof
THEMA
Adri Treffers
Oefenen, samenspel van drie factoren

8 Kun je rekenen op spelletjes?
THEMA
Frans Moerlands
Spel als aanvulling op en versterking van reken- wiskundeonderwijs

14 Jong geleerd…
THEMA
Jo Nelissen
Interactieve rekenspelletjes voor jonge kinderen

18 Spelen met de rekenmachine
THEMA
Willem Vermeulen
Kinderen doen het denkwerk voor hun machientje, en niet andersom

23 Ei van Columbus
THEMA
Jos van den Bergh en Ron Felix
De rekenkrant voor kinderen van tien tot twaalf jaar

28 Hoofdrekenen in de hoogste leerjaren
THEMA
Kees Buys
Hoofdrekenen speelt ook een belangrijke rol bij breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen

34 Kaarten in de klas
THEMA
Johan Winnubst
Het talrijke nageslacht van het 24 game

36 Toveren met getallen
THEMA
Frans van Galen
In een goed computer-rekenspel gaat het om de relaties tussen getallen onderling

40 Is het hoger of lager dan 10?
THEMA
Sylvia Schinkel
‘Raad mijn getal’ in groep 3

RUBRIEKEN

22 Kleine kinderen worden groot
Marian Steverink
Vandaag, morgen en straks

27 Wiskunde op straat
Harrie Sormani
De stationseuro

33 Vroeger
Ed de Moor
Karaktervormend hoofdrekenen

42 Groetjes van groep drie
Lia van Diem
De fotozaak

43 Ingerekend
Peter van den Bremen

44 De bekende Nederlander in getallen
Harrie Sormani
Hans Bšhm

46 NVORWO
Berichten