Verus Magazine — (januari/februari 2016) nr. 3

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 Onderwijs aan vluchtelingenkinderen
Hoe stellen scholen zich op en hoe communiceren zij met ouders? ‘Wij willen uitdragen dat we met elkaar één willen zijn.’

08 Nieuwsplein

10 Titus Frankemölle over katholiek onderwijs
In een maatschappij waarin economisch profijt de belangrijkste waarde lijkt te zijn, moet het christelijk onderwijs een tegenstem zijn.

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

16 Identiteit in beeld
In beelden laten zien wat de identiteit van je school is en wat zij leerlingen wil bieden. SG Ubbo Emmius in ZO-Groningen ging met deze uitdaging aan de slag.

18 Drie bestuurders over hun vrijwiliggerswerk
In het dagelijks leven zijn ze bestuurder/directeur. Dit talent zetten ze ook in voor de maatschappij, dichtbij en ver weg. Wat beweegt hen?

21 Opinie

22 What’s in a name?

24 Toegang tot de psyche van radicale jongeren
De samenleving vraagt scholen om radicalisme onder jongeren in bedwang te houden. Wat te doen, nu angst dreigt te gaan regeren?

28 Godsdienstmethode voor speciaal onderwijs
Hoe geef je godsdienstonderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren? De methode BijbelverhaalSpeciaal laat zien dat elk verhaal beeld nodig heeft.

30 Nieuwsplein

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel

34 De rondvraag. ‘Extra zorg. Dankzij school of samenwerkingsverband?’
Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit (de omgeving van) het onderwijs reageren.