Verus Magazine — (januari 2015) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

02 De klas van…

04 Scholen met smoel
Econasium, technasium, entreprenasium… Is het de concurrentie of zijn het onderwijskundige overwegingen die vo-scholen aanzetten om zich te profileren? En is die profileringsdrang wel zo heilzaam?

08 Nieuwsplein

10 Godly Play. Het bijbelverhaal als spel
Kinderen kunnen heel goed zelf de betekenis van Bijbelverhalen verkennen. Als ze maar de ruimte krijgen om zich te verwonderen en op te gaan in hun spel met de verhalen. Dat is het uitgangspunt van de methode Godly Play.

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Mijn verhaal

16 Focus: de sociale kant van governance
Inhoud en juridische vormgeving krijgen veel aandacht bij samenwerking. Terecht. Maar bij moeizame samenwerking is gebrek aan vertrouwen vaak de boosdoener. Zoek de balans tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant van samenwerking.

18 Tot waar gaat de maatschappelijke opdracht van de school?
Van alle kanten wordt een beroep op scholen gedaan om maatschappelijke en opvoedkundige problemen te helpen oplossen. Zodra er weer een organisatie aanklopt met het verzoek om voorlichting te komen geven – over veiligheid in het verkeer, vuurwerk, gezond leven, drank en drugs, noem maar op – is de school op haar hoede. Maar scholen gaan ook met andere organisaties in zee.

21 Opinie

22 Ga jij je maar eens melden…

24 Scholen met lef

25 De bestuurssecretaris
Hij is de smeerolie die moet zorgen dat het bestuur, de toezichthouder en de organisatie op elkaar ingespeeld zijn. Wat moet de bestuurssecretaris kunnen?

26 Nieuwsplein

28 Juridische kwestie

29 Ledenvoordeel

30 De rondvraag: ‘Voor- en vroegschoolse educatie levert niks op’
Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit het onderwijs reageren.