Verus Magazine — (april 2017) nr. 5

Deze editie is als PDF beschikbaar

04 Digitale balans
De digitalisering van het onderwijs voltrekt zich in rap tempo. Hoe vinden scholen balans tussen de voor- en nadelen? “Meer dan ooit weten we in het onderwijs dat variatie doet eten.”

10 Cabaretier, pedagoog en leraar Peter Heerschop
Het kan hoor, lesgeven zonder liefde. “Zonder liefde kun je wel stof overbrengen”, zegt Peter Heerschop. “Maar je kunt mensen niet echt beïnvloeden. En daarmee blijf je zelf ook buiten schot.”

16 Focus: Verder met de maatschappelijke stage
Met de MAS investeert een school in een unieke vorm van onderwijs. Een groep docenten maakte hiervoor een handreiking. Die benadrukt het verbindende karakter van de MAS.

18 De maatschappelijke opdracht centraal
De opdracht van onderwijs is niet het streven naar een maximaal marktaandeel maar het bijdragen aan “een betere wereld”. Over schoolbesturen die de kern van hun ‘strategisch’ beleid vinden in hun maatschappelijke opdracht.

24 Verus verdiept: Missie als vakmanschap en ethos
Stel: je bent leraar van een flinke groep zesjarige leerlingen. Denk jij naar over een visie of een missie van de school waaraan je verbonden bent? Waarschijnlijk niet.

28 De Week van de Hoop
Van 19 tot en met 26 maart deden 450 scholen met in totaal meer dan 100.000 leerlingen, leraren, schoolleiders en ouders mee aan de Week van de Hoop. Een terugblik.

34 De Rondvraag: Sommige onderwerpen zijn inderdaad te moeilijk om te bespreken in de klas
Verus poneert een stelling. Betrokkenen uit (de omgeving van) het onderwijs reageren.

Rubrieken:

02 De klas van

08, 09, en 31 Nieuwsplein

12 Column Wim Kuiper

13 Dienstverlening in de praktijk

14 Ik heb hoop

21 Opinie

22 What’s in a name?

32 Juridische kwestie

33 Ledenvoordeel