Vernieuwing — Met ingang van 2008: opgeheven

‘Vernieuwing’ verdwijnt als tijdschrift

Jrg. 66 (december 2007) Nr. 6 was het laatste nummer van ‘Vernieuwing’, tijdschrift voor onderwijs en opvoeding.
Om verschillende redenen lukte het niet meer om het blad voort te zetten.


Welke onderwijs- en opvoedingsontwikkelingen het blad zoal meegemaakt en gesignaleerd heeft in zijn 70-jarig bestaan, daarover kunt u lezen in het artikel van Joke van der Zwaard in het decembernummer van 2007 op pagina 15 e.v.