Vernieuwing — Jrg. 65 (oktober 2006) Nr. 8

Thema: LECTOREN

4 REDACTIONEEL
Ghislaine Schmidt, Joke van der Zwaard
Emancipatie en inpassing: lectoren over sociale ongelijkheid.

6 Moet het onderwijs opvoeden of ouders?
THEMA
Jeroen Onstenk
De pedagogische rol van het onderwijs is vanouds gekoppeld aan kansenongelijkheid en achterstanden. In deze rol heeft het onderwijs zich nooit beperkt tot sociale stijging op basis van intellectuele vermogens, maar komt ook naar voren de opvoedende rol van het onderwijs. Juist dat laatste krijgt recent weer meer aandacht. Maar is opvoeden een taak van de ouders of het onderwijs?

9 Lesgeven op een multiculturele school
THEMA
Maaike Hajer

12 Ontwikkelingsgericht onderwijs en vernieuwing
THEMA
Dorian de Haan

15 Kleine literatuur
JEUGDLITERATUUR
Peter van der Hoven
In de offici‘le literaire kritiek is het onderscheid tussen jeugd- en volwassenliteratuur nog altijd aanwezig. Toch is er inmiddels een druk grensverkeer tussen beide literaturen. In ‘Over grenzen’ van Helma van Lierop-Debrauwer en Neel Bastiaansen-Harks, wordt dit grensverkeer kritisch onder de loep genomen.

18 Onderwijs vanuit leerlingenperspectief
THEMA
Arjan Dieleman, Pauline Naber

20 De stad als leerproces
THEMA
Ton Notten, Frans Spierings

23 Sociale ongelijkheid: beroepseer of beroepszeer?
THEMA
Sanneke Bolhuis

RUBRIEKEN

11 Perspectief

26 ABC-Column

27 Jeugdliteratuur

30 Inforubriek