Vernieuwing — Jrg. 65 (februari 2006) Nr. 2

Thema: JONGE KINDEREN : SPELEN OF LEREN?
Spelen of leren, sluiten ze elkaar uit of vullen ze elkaar juist aan? Moeten kleuters gewoon kleuteren of kunnen ze niet vroeg genoeg beginnen met het voorbereidend leren? ‘Vernieuwing’ duikt in deze opnieuw opgelaaide discussie

5 Peuters en kleuters: spelen of leren?
THEMA
Lilian van der Bolt en Jodi Mak

6 Speelt spel een rol
THEMA – THEORIE
Jolien Zevalkink
Het proces van zelfcontrole bij kinderen.

10 VVE: spelen of leren?
THEMA – PRAKTIJK
Carolien Gelauff-Hanzon

12 Naar een veilige school
Ron van Wonderen

16 Onderwijs en meditatie: natuurlijk aanvullend
MEDITATIE
Ir. R.G. Slot MBA
Het Nederlandse onderwijs doet het relatief goed. Het onderwijs kampt echter ook met een aantal knelpunten, zoals een gevoel van onveiligheid, desinteresse en verzuim. Ir. R.G. Slot ziet de introductie van Transcendente Meditatie op scholen als een simpele en effectieve aanpak voor deze problemen.

19 Buurtnetwerk jeugdhulpverlening
Frank Studulski
Schakel in de preventie.

22 Cognitieve ontwikkeling: biologie of educatie?
THEMA- DISCUSSIE
Lilian van der Bolt

24 ‘Gemengd naar school’: over keuzevrijheid en burgerschap
SEGREGATIE
Saskia Grotenhuis
‘Niemand wil het, maar toch gebeurt het. De meeste ouders willen hun kind sturen naar een gemengde school en toch neemt de segregatie toe.’ Met deze constatering lanceert een groepje Amsterdammers een nieuw plan om scholen gemengder te maken.

RUBRIEKEN

9 Perspectief
Harry van Bommel
Over een jongensschool en artikel 23.

15 ABC-rubriek
Ghislaine Schmidt
Nanny.

27 Jeugdliteratuur

29 Inforubriek