Van Twaalf Tot Achttien – Jrg. 29 (juni 2019) Nr. 6

Thema : Burgerschap

06 Samenleven is een werkwoord
Samira Bouchibti
Het is van belang dat scholen de ruimte die zij hebben in hun burgerschapsvormende taak goed gebruiken, met het oog op de continuering van een open en democratische samenleving.

10 ‘Laat nadenken over burgerschap leiden tot zelfreflectie’
Renske Valk
Wat betekent het als we school zien als oefenplaats voor burgerschap? Een gesprek met onderzoeker Willemijn Rinnooy Kan.

12 Handboek Burgerschapsonderwijs : een kapstok voor middelbare scholen
Renske Valk en Bram Eidhof
Met het ProDemos Handboek Burgerschapsonderwijs kunnen scholen stap voor stap bouwen aan burgerschapsonderwijs.

16 Een warm welkom voor ‘foute’ meningen?
Mark Bos
Mark Bos, Humanistisch Verbond, verwelkomt extreme opvattingen in de klas, juist omdat ze een uitgelezen kans zijn voor de vorming van onze toekomstige volwassen burgers.

18 Bèta en techniek om de wereld beter te begrijpen
Laurence Guérin

20 Verantwoord stemmen tijdens de verkiezingen : waar leer je dat?
Isolde de Groot

24 Samen (in)tolerantie oefenen
Niels van Henten en Ilse Speelman

26 Bruggen slaan, werelden verbinden en ontmoeten
Renske Valk

30 De Amsterdamse Mavo : ‘Alles wat wij hier doen ademt burgerschapsvorming
Carla Desain

32 Wereldburgerschap : kijken, nog eens kijken, verwonderen, verbeelden, praten
Liesbeth Breek

36 ‘Wat vinden mijn leerlingen van burgerschapsonderwijs?’
Kirsten Roosenbrand

38 Burgerschap en milddadigheid
Jacques Dane

44 De stem van de leerling, ook bij het leerplan
Suzanne Visser

En verder

46 Toetsresultaten als informatiebron voor eigenaarschap
Judith Veldhuizen

48 Samen ambitie organiseren
Conny van der Zel

50 LOF: ‘Mijn ouders zeiden altijd : je daden moeten voor je spreken’
van de redactie

52 Speciale vermelding : drie masterscripties over onderwijs
van de redactie

Bijgesloten
Kies eens voor laagdrempelige vormen van participatie in klassen en reguliere lessen. Hoe?
Dat lees je in dit SLO-katern

Rubrieken

09 Column : Vergader- of kwaliteitscultuur
Anne Bergsma

15 Gastcolumn : School en ouders: verenigt u!
Eveline Oostdijk

23 Gastcolumn : Haags geklungel
Daniël Boomsma

28 Professionalisering

29 Gastcolumn : Like a virgin
Bram Verweij

40 Berichten

43 Gastcolumn : Burgerschap vergroten?
Fifi Schwarz

55 Column : Kinderachtig gedoe
Frans Ottenhof

56 Boeken

58 Gastrecensie : Ilse Driessen over Waarom zijn wij Nederlanders? (Bouchibti)

60 Strip van de maand : Acception
Margreet de Heer

61 Onderzoek, voor u geselecteerd door Didactief

62 BILDUNG
Jindra Divis