Van twaalf tot achttien — Jrg. 27 (september 2017) nr. 7

Thema: Bildung

06 Over de noodzaak van Bildung in het onderwijs
Joep Dohmen
Er klinkt een nieuwe melodie door heel onderwijsland. Vanaf primair tot en met universitair onderwijs weerklinkt overal de roep om Bildung en dat is geen toeval.

12 Een Humboldtiaans gezelligheidsideaal
Jaques Dane
Het concept Bildung als oplossing van een existentieel probleem. Hoe leer de ander, je medemens, kennen? Hoe maak je het leven gezellig?

18 Een school die doordrenkt is van Bildung, dat is ons doel
Carla Desain
Het Leidsche Rijn College start in september met schoolbrede aandacht voor Bildung, twee leden van het Bildungsteam en de rector vertellen over hun aanpak.

22 Persoonsvorming in het onderwijs: kan het eigenlijk wel moet het eigenlijk wel?
Gert Biesta
Het individu levert een actieve bijdrage aan diens eigen Bildung. Waar is de plaats van de school in dit proces?

En verder

16 Persoonsvorming eist een plekje op in het curriculum
Renske Valk

26 ‘Zelluf doen’: Bildung zonder onderwijs
Jan Bransen

30 De nieuwe Bildung: een vak meester?
Marc van der Meer

32 Over ontplooiing en Bildung vanuit neuropsychologisch perspectief
Jelle Jolles

38 Bildung is geen linkse hobby
Henk Sissing

42 Bildung voor en na het VO
Marjan Tromp i.s.m. Nel de Geer, Erno Eskens

44 Zoeken naar vorming
Alderik Visser

48 Hoe zou het zijn om door ‘Bildung’ gevormd te zijn?
Prof. Dr. Peter Bieri

Ingezonden

56 Bildung, hoe dan? Verbeelding en verhalen als middel
Iris Droog

Rubrieken

05 Editorial

11 Boekbespreking door Joep Dohmen: niet voor de winst, Martha Nussbaum

14 Column Dick Middelhoek: zelf denken, samen leven

15 Boekbespreking door Henk Sissing: Essays over vorming in het Onderwijs, Onderwijsraad

20 Boeken, lezen en kijken

25 Boekaankondiging, door Henk Sissing: Moderne Bildung, Joep Dohmen

29 Boekbespreking door Joep Dohmen: Waarom zou je volwassen worden?

37 Column Klaas Blanksma: Bildung: WHY

40 Manifest:’ Wij willen… eigentijdse Bildung!’

47/53 Bildung Scheurkalender 2018

54 Meer over Bildung

58 BILDUNG – de bijdrage van Simon Baars