Van twaalf tot achttien — Jrg. 26 (maart 2016) nr. 3

05 Editorial

06 Wie bewaakt de leerzaamheid van leermiddelen?
Hendrianne Wilkens
Het openingsartikel neemt stelling: uitgevers bekommeren zich te weinig om de leerzaamheid van leermiddelen.

09 Column Jan Fasen: …zichzélf kunnen motiveren om…!

10 Uitgeven 3.0: goed luisteren, design thinking en co-creatie
Renske Valk
Twee uitgevers vertellen hoe zij denken wel degelijk bezig te zijn met modern uitgeven 3.0

14 Terug naar de kern!
Tiddo Ekens
Hoe het leermiddel de verbinding vormt tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’.

17 Berichten

21 Gastcolumn Paul Kirschner:
Mathemagenisch en mathematantisch

22 ‘NLT is een motor voor vernieuwing’
Brechje Hollaardt
Scholen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het van Natuur, Leven en Techniek.

24 Plantmatig gebruik van ICT maakt onderwijs beter
Michel van Ast en Patricia Slobbe

26 Innovatie onder regie van de sectie
Imi Lau

29 Column Frans Ottenhof: De enthousiaste Leraar.

30 De veiligheid van een vangnet
Hanneke Hallink en Marco Snoek

32 ‘Het kán anders, het móet anders.’
Piet Post

35 Maartcolumn: Marenka van Toor: leer mij het leren leren, laat mij ervaren

36 Van data naar differentiatie in de les
José van der Hoeven, Monique van ’t Land en Marijke Bakker

38 ‘Van je talent ontdekken word je gelukkig’
Hanneke Hallink

40 Onderwijsonderzoek, voor u geselecteerd door Didactief

42 Het gesprek gaat weer over onderwijs
Rolf Robbe

45 Column Frank Weijers: Revolte

46 ‘Idealistisch en motiverend advies’
Suzanne Visser

48 Zelfverzekerd het examen in
Maurice Kimman

50 Professionalisering

52 De persoonlijke canon van… Peter Vergeer
Renée Conradi

54 Boeken

56 De boekenkring

59 Column Piet Post: Netfout

60 BILDUNG
de bijdrage van Bartha Huijberts

63 Jongerenwereld binnenstebuiten