Van twaalf tot achttien — Jrg. 25 (april 2015) nr. 4

5 Editorial

6 Leraar, rolmodel of moraalridder?
Wouter Sanderse, Vincent van Grinsven en Renske Valk
De resultaten van een landelijke peiling naar morele vorming en beroepsethiek in het voortgezet onderwijs.

13 Jan Fasen

14 ‘Een beroepscode lost niet alles op, maar maakt zaken wel concreet’
Renske Valk
Joost Kentson reageert enthousiast op het thema Morele vorming maar ‘… een beroepscode lost niet alles op.’ Een gesprek met de voorzitter van de Onderwijscoöperatie.

16 De persoon achter de leraar
Paul van Meenen
D66 vindt het individu in de samenleving van belang, en dat geldt ook voor de leraar in zijn beroep. Een reactie van onderwijswoordvoerder Paul van Meenen.

18 Rigide selectie vergroot sociale ongelijkheid
Herman van de Werfhorst

21 Gastcolumn Erik Dijkstra

22 Biesta-serie: emancipatie
Hester Ijsseling

25 Pedagogisch Contact
Simone Mark

29 Frank Weijers
30 Berichten
35 Vraag het Paul: academische leraren

36 Een nieuw verblijf voor de soepschildpad
René Leverink

38 De leraar als directeur van de les
Reneé Conradi

40 Leerstrategieën inzetten helpt
Pieternel Dijkstra

43 Reisgids Digitaal Leermateriaal: Precies wat je zoekt
44 NU – lopende zaken

48 Profileren met Economie en Maatschappij
Cerianne van IJzendoorn

50 Zinvol, zinledig, zinloos?
Jan Lepeltak

53 Frans Ottenhof

54 Onderwijspioniers Evert-Jan Oppelaar en Liesbeth Breek
Cerianne van IJzendoorn

56 Professionalisering
58 Boeken
60 MUST THINK Toshiro Kanamori
63 Post Scriptum: Piet Post