Van twaalf tot achttien — Jrg. 2012 (april 2012) Nr. 4

Thema: LEREN OP HET PLEIN
Drie scholen, drie leerpleinen en experts over good practices, kansen en valkuilen.

17 Didactisch coachen op het leerplein

THEMA
Nienke Veenstra
Video interactie begeleiding (VIB) is een methodiek die goed is in te zetten op leerpleinen om gedrag van docenten en leerlingen te registreren en daarop te reflecteren. Van ‘begeleiden van leerlingen’ naar ‘Didactisch coachen’.

18 Over leerpleinen en drie belangrijke uitdagingen
THEMA
Gina Botta
Wie positieve resultaten verwacht van leerpleinen heeft drie uitdagingen; het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal, het gewenste gedrag van de leerlingen op het leerplein en het borgen van de bereikte resultaten.

32 Meer doen aan functioneel leesonderwijs
PROFESSIONALISERING
Karen Heij
De leesvaardigheid zou verbeteren als leerlingen meer zouden werken met de teksten uit de zaakvakken, in plaats van enkel methoden voor begrijpend lezen te gebruiken. Werk aan de winkel, voor leraren uit zowel basis- als voortgezet onderwijs.

36 Tien tips voor een succesvolle visitatie
PROFESSIONALISERING
Harm Klifman
Wat is er voor nodig visitatie succesvol te laten gebeuren? Tien praktische adviezen.

38 Nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo in 2016
BELEID
Tiddo Ekens
In 2016 zullen de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd. De nieuwe examenprogramma’s gaan nauwer aansluiten op het vervolgonderwijs en op de beroepsprakijk.

48 Risico’s van loopbaanreflecties
LOB
Tom Luken
In het juninummer 2011 stelden Frans Meijers en Marinka Kuijpers de vraag: ‘Is loopbaanreflectie gevaarlijk?’ Tom Luken heeft een en ander aan te merken op de door hen gebruikte argumentatie.

50 Risico’s van loopbaanreflecties? Veel suggesties, geen enkel bewijs
LOB
Frans Meijer
Frans Meijer geeft repliek.

EN VERDER

6 Berichten

7 Verdrietig meisje
COLUMN
Piet Post

9 Uitgelicht

11 Waterverf
COLUMN
Ben van der Hilst

13 De Aanlop
EDITORIAL
Ben van der Hilst

14 Leerpleinen kunnen niet zonder visie
THEMA
Anke Herder
In de nieuwe locatie van het Gomarus College kunnen docenten werken in leerpleinen. Dat heeft de inhoud van het onderwijs niet veel anders gemaakt. Maar om de praktische voordelen te benutten, is een goede langetermijnvisie essentieel.

15 Leerhuizen bieden keuzes
THEMA
Annemieke Uittenbroek
Honderdtwintig leerlingen tegelijk in een groot leerhuis. De ene docent wil niets liever, de andere moet er niet aan denken. Loes Karsten en Elly Loman van het Amersfoortse Vathorst College willen nooit meer anders. We vragen hen naar de voordelen en de uitdagingen die ze tegenkomen.

18 Een lesplein, drie vakken
THEMA
Gina Botta
Scholen kiezen voor leerpleinen om uiteenlopende redenen. Maar wie hoopt op positieve resultaten kan niet heen om drie uitdagingen: Het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal, het gewenste gedrag van de leerlingen op het leerplein en het borgen van de bereikte resultaten.

20 Het studieplein op het Kandinsky College
THEMA
Hennie Brandsma, Teije van der Bij
Drie vakken werken samen bij de vormgeving van een lesplein voor de onderbouw van de Burgemeester Harmsmaschool. De docenten ontwerpen en onderzoeken zelf het onderwijs dat er gegeven wordt.

22 Leerlingen kunnen het!
THEMA
Wim Bos
Leren in de klas of op een plein? Het kan allebei, als je als school maar stilstaat bij de factoren voor succes. Kies je voor het werken op een leerplein, breng dan in kaart onder welke condities ‘het werkt’. Niet anders dan in het klaslokaal is ook op het leerplein de rol van de docente erg belangrijk. Opnieuw bewijst de drieslag van Luc Stevens dienst.

25 Leerlingen kunnen het, docenten kunnen het
COLUMN
Wim Bos

28 Ruis op de lijn
PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Leermiddelen zijn het belangrijkste gereedschap van de leraar. Dat wordt door iedereen in de school erkend. Ook door de schoolleiding. Toch kijken leidinggevenden vaak heel anders tegen leermiddelen aan dan leraren, zo blijkt uit de nieuwste Leermiddelenmonitor.

30 Waarom moet ik dat doen?
DIDACTIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Observatieprojecten in de klas verlopen veel beter als docenten, teamleiders en externe begeleiders op een transparante manier met elkaar bespreken wat ze bedoelen met ‘een goed les’.

34 Met ICT naar gepersonaliseerd onderwijs
BELEID
Marie-Lousie Schonewille
Tegenwoordig doet een leerling examen op het niveau van zijn slechtste vak. Als onderwijs meer op de persoon wordt toegesneden, hoeft dat niet langer. Daaraan werkt College Den Hulster in Venlo dat een leeromgeving wil gaan bieden met een maximum aan uitdaging.

40 Eindexamens voorbereiden met Teleblik
MATERIAAL
Bram Litjens
De eindexamens staan weer voor de deur en de voorbereidingen zijn in volle gang. Er zijn intussen veel mogelijkheden om de schriftelijke leerstof te verrijken, bijvoorbeeld met aanvullend videomateriaal.

41 Professionaliseren met de Nazomerschool
PROFESSIONALISERING
Katja Huijsmans

42 De gemaksgerichte levensgenieter heeft een rolmodel nodig
PROFESSIONALISERING
Yvonne van Sark, Rutger van den Berg

44 Alles achter ŽŽn deur
ICT
Allard Bijlsma
Digitale toetsen staat inmiddels hoog op de agenda van scholen. De digitalisering van lesmateriaal zet definitief door, er komen nieuwe digitale examens en alle uitgeverijen leveren digitale toetsen aan. De komende maanden aandacht voor vijf in het oog springende aspecten hiervan.

46 Zelfvertrouwen; waar kun je dat halen?
MENTORAAT
Herbed Prinsen
Faalangst heeft veel verschijningsvormen. In de aanpak van het probleem speelt de behoefte aan autonomie, relatie en competentie een belangrijke rol. De zoektocht naar zelfvertrouwen begint op dat punt.

53 Krabbige praatjes
COLUMN
Frans Ottenhof

54 Verschenen Spelenderwijs
‘Lezen van 1F naar 4F’, ‘Dilemma’s’, ‘Vitaal voor de klas’, ‘Dit is mijn leven, vriend!’, ‘Feedbackspel’, ‘Gemak met de Teacher Pal’, ‘Paper Man’, ‘Go VMBO’

56 Agenda

57 Imago
COLUMN
Michel Pijpers

54 …En tot slot
Wim de Boom
Contact