Van twaalf tot achttien — Jrg. 2011 (november 2011) Nr. 9

Thema: BINDEN, BOEIEN, LOSLATEN

11 ‘Ik wilde nooit geleerd worden, ik wilde leren’

HORS CATƒGORIE
Renske Valk
No‘l Servaes, 20 jaar hoofdredacteur van ‘Van Twaalf tot Achttien’, stopt ermee. Een gesprek tussen hem en de nieuwe hoofdredacteur, Renske Valk.

14 De aanloop
EDITORIAL
Renske Valk
Er komen nog altijd te veel leerlingen zonder kwalificatie van school. In dit nummer, het thema: binden, boeien, loslaten. Ik ga in de aanloop op bezoek in Arnhem bij het team VSV, uniek in Nederland.

16 Brug tussen leergebieden en examenvakken
LESPROGRAMMA
RenŽ Leverink
Het project ‘Van leergebieden naar examenvakken’ maakt de aansluiting tussen leergebieden in de onderbouw en de examinering in vakken in de bovenbouw.

18 Waardering op stage werkt goed voor leerlingen
BURGERSCHAPSVORMINIG
Aafke Hoek
Kan maatschappelijke stage bijdragen aan een sterkere relatie tussen leerling en school? Een verkenning.

24 Minder uitval (v)mbo bij experimenten VM2
INNOVATIE
Martin Broekema
Wat heeft VM2 tot nu toe opgeleverd? Wat is de meerwaarde voor de school en voor de leerlingen. En helpt dit traject bij het voorkomen van vroegtijdige uitval?

30 Vier in Balans: gebruik ict vraagt ontwikkeling leraren
ICT
Marie-Louise Schonewille
Met visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitale leermiddelen in de juiste verhoudingen wordt ict in het onderwijs een succes.

36 Scheikunde met een rietje
INTERNATIONALISERING
Linda Blankenstein
Twee jaar op stap voor VSO: Hans Langendam werkt mee om lessen op middelbare scholen in Cambodja kindervriendelijker te maken en het onderwijs te verbeteren.

EN VERDER

6 Berichten

10 Uitgelicht

20 EYE4U-2
PEDAGOGIEK
Joris van den Hout
Dreigende ‘afstroom’ terug op de rails.

23 Blitzkrieg
COLUMN
Frans Ottenhof

26 Lesopbouw helpt ordeproblemen te voorkomen
PROFESSIONALISERING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Lesobservatie en collegiale coaching kunnen helpen bij het wegwerken van ordeproblemen. Maar vaak is een heel sobere en transparante lesopbouw al veel waard. Als het ook nog een opbouw is waar veel doe-werk in zit voor de leerlingen, dan kan dit tot een wereld van verschil leiden.

29 Wat kan ik eraan doen?
UIT HET DAGBOEK VAN…
Wim Bos

32 Goede schoolexamens voor elk vak
PROFESSIONALISERING
Suzanne Visser
Loopt het gemiddelde cijfer van centraal en schoolexamen te ver uiteen, dan trekt de inspectie aan de bel. Maar levert werken aan een kleiner verschil vanzelf betere schoolexamens op? Deelnemers aan het project ‘Kwaliteitsborging schoolexamens havo/vwo’ vinden van niet: een hogere kwaliteit bereik je vooral door je werkwijze en programma van toetsing en afsluiting tegen het licht te houden.

34 Leeskilometers in alle vakken
PROFESSIONALISERING
Corine Ballering
Over de waarde van thematisch lezen.

38 Wiskunde toetsen voor verschillende intelligenties?
LESPROGRAMMA
Wietske Miedema, Loes van Wessum
Leerlingen die met meer plezier en nieuwsgierigheid wiskundeopgaven maken. Dat kreeg HvA-student Kick van Baekel voor elkaar door zijn lessen en toetsen af te stemmen op verschillende intelligenties. Hij ontving voor zijn scriptie Knap anders toetsen de Johan van der Sanden-prijs 2010.

40 Eerste hulp bij leermiddelen maken
LEERMIDDELEN
Hendrianne Wilkens
Zelf leermiddelen maken en wat daar allemaal bij komt kijken.

42 Erkenning geven: de eerste stap
MENTORAAT
Klaas Jan Terpstra, Herberd Prinsen
Alles begint bij erkenning.

44 Ballentijd
COLUMN
Piet Post

46 Verschenen
– ‘Handboek voor leraren’
– ‘Het Gym’
– ‘De klas: homegene of heterogene samenstelling?’
– ‘Brein@work’
– ‘Autisme in mij’
– ‘Uit de school’

47 Spelenderwijs
‘Mindflex Duel Spel’
– ‘HistoryPin’,
– ‘Rien ˆ Dclarer’

48 Wat vinden wij van de arbeidsproductiviteit van de leraar?
WVTTK
Renske Valk

49 Agenda

51 Weg met de docent!
COLUMN
Michel Pijpers