Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (oktober 2010) Nr. 8

Thema: SELECTIE

12 Keuzebegeleiding in havo/vwo ondermaats
THEMA
Vincent van Grinsven
Hoelang is de term LOB al in zwang? De opdracht om leerlingen goed te begeleiden lijkt mislukt. Uitsluitend kennis aanreiken blijkt een dure hobby met bekostelijke gevolgen.

15 Zicht op aansluiting

THEMA
RenŽ Leverink
Basisschool, onderbouw, bovenbouw, ze hebben allemaal hun eigen manier om de vakinhouden te ordenen. Wat betekent dit voor de continu•teit van de leerlijnen? Weten de betreffende docenten wat voor en na hen gebeurt? Zien de leerlingen de samenhang? En hoe zit het met de vaardigheden.

18 Graag meer ervaring en minder reflectie

THEMA
Anneke Hesp
Veel leerlingen in Europa krijgen nog weinig praktijk bij hun voorbereiding op een beroepskeuze. Bovendien zijn zij toch al niet toe aan reflectie volgens hersendeskundigen. Toch zijn er ook goede voorbeelden te vinden.

20 Carrire maken voor de klas
THEMA
Eva van Teeseling
Ook docenten staan bloot aan selectie. Gelukkig hebben ze daarbij alles zelf in de hand.

22 Beter samenspel rond de loopbaan van vmbo-tl-leerlingen

THEMA
Henk van Emmerik
Evenals in havo/vwo komen ook de leerlingen uit vmbo-tl onbeslagen op het ijs van het vervolgonderwijs. Amsterdamse scholen realiseren zich dat en doen er wat aan.

24 Projecten leiden een vak apart

THEMA
Titus Al
Karel Pacilly werd van docent projectleider en richt zich nu geheel op het aansturen van projecten, aanvragen van subsidies en borgen van de resultaten. Doe waar je goed in bent en kom bovendrijven.

28 Technasia doorbreken natuurlijke selectie

THEMA
Dick van der Meer
Gruwelden meisjes vroeger van techniek, nu is dat wel anders. De verhouding ligt fifty-fifty op het Candea College. Wat adequate ori‘ntatiebegeleiding.

EN VERDER

30 Als we culturen laten botsen
PEDAGOGIEK
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Het is wenselijk dat op iedere school het gesprek over botsende culturen wordt gevoerd.

34 Werken met Wikiwijs

E-LEARNING
Tim de Hullu
WikiWijs is hŽt platform waar je goed en gratis lesmateriaal kunt vinden.

36 Interactievaardigheden op de Mat¨

PASSEND ONDERWIJS
Henk Galenkamp, Jeannette Schut
Een methode waarmee leraren zicht kunnen krijgen op hun eigen handelen en vervolgens de effectiviteit van hun interactie kunnen vergroten.

38 Hoe maak je een zo goed mogelijk vmbo-schoolonderzoek?
DIDACTIEK
RenŽ Leverink
Na de herziening van de examenprogramma’s hebben vmbo-scholen meer vrijheid gekregen voor het inrichten van de schoolexamens en meer ruimte om tegemoet te komen aan de wensen van de leerlingen. Dat heeft het voor de docenten niet gemakkelijker gemaakt. Het SLO-project ‘Kwaliteitsborging schoolexamens vmbo’ is bedoeld om docenten houvast te bieden bij de ontwikkeling van schoolexamens.

42 Leren van elkaar
PROFESSIONALISERING
Allert de Geus
Maandelijkse rubriek over professionalisering in het vo.

44 Kernkwaliteiten (1) / De kracht van de valkuil
PROFESSIONALISERING
Herberd Prinsen
Hoe ergernis leidt tot het beste leermoment. Ieder mens heeft kernkwaliteiten, valkuilen en allergie‘n. Wie erin slaagt die goed in kaart te brengen, verwerft niet alleen meer zelfkennis, maar weet ook conflicten te analyseren op een inzichtelijke en transparante manier. Het kernkwadrantenmodel kan daarbij van dienst zijn.
Vervolgartikel zie het novembernummer op pagina 46 en 47.

48 Kwalitatief goede leermiddelen vinden en maken
LEERMIDDELEN
Arno Reints, Hendrianne Wilkens
Het vinden en maken van kwalitatief goede (digitale) leermiddelen heeft nogal wat voeten in de aarde. Vooral als je uit wilt gaan van hoe leerlingen leren. Docenten stellen zich vragen als: Waar let ik op bij het kiezen van een nieuwe methode? Hoe kom ik achter de kwaliteit van (open) digitale leermiddelen? Hoe zorg ik ervoor dat mijn zelfgemaakte leermiddelen kwaliteit hebben?

50 Orde uit de hoge hoed (2)
PEDAGOGIEK
Peter Teitler

Orde: wie kent het probleem niet? In drie opeenvolgende nummers biedt Peter Teitler hulp vanuit de praktijk. In september publiceerden we een artikel over goed klassenmanagement. In dit nummer staat het be•nvloeden van (storend) gedrag van leerlingen in de klas centraal. In november focust hij op het onderwerp teamafspraken.

52 Beter lezen in vijf stappen
INTERSECTORAAL
Janneke van Hardeveld

Niet alleen eindexamens en methodes zijn veel taliger geworden; de hele samenleving vraagt tegenwoordig een grote taalvaardigheid. Bovendien is het voor alle schoolvakken van belang dat leerlingen goed kunnen lezen. Het project Vrij Lezen bevordert die vaardigheid door hen te motiveren.

54 Samenwerking tussen vmbo en mbo vraagt om een overbruggingstaal

PROFESSIONALISERING
Corine van Doornum, Els Huitema
De taal van het vmbo is anders dan de competentietaal van het mbo. Bij samenwerking moet dat verschil overbrugd worden. Het Martinuscollege te Grootebroek en het Horizon College in Hoorn doen dat met een analysemodel dat richting geeft aan de gezamenlijke invulling van het onderwijs.

58 Beloon pubers voor goed gedrag

MENTORAAT
Han Koolhof
‘De jeugd heeft tegenwoordig geen manieren meer. Ze nemen niets aan van ouderen en gaan gewoon hun gang.’ Nog een citaat: ‘De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor het gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom’. Slaan deze verzuchtingen op de pubers van nu? Zeker! Alleen zijn ze van de Griekse filosoof Socrates, die leefde van 470 tot 399, honderden jaren v——r Christus.

PLUS

6 Berichten

9 We laten eerst alleen de vrachtwagens links rijden
COLUMN
Ben van der Hilst

10 Een zware last
COLUMN
Albert de Geus

11 Jetses
CARTOON
“De richting die “k uit wil is die naar de schoolpoort”

27 De nieuwe strengheid
COLUMN
Piet Post

33 I am a supergirl, and supergirls don’t cry…
COLUMN
Anita Schuiling

41 SpelenderWijs

41 “Architect-toon!”
HET CREATIEVE LEARNING LAB
Lukie Stalenhoef

47 Verschenen
– Praktijkgids Effectieve Leerlingbesprekingen
– Lefgasten
– Zucht
– Lessen in orde

57 We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden, we worden ouder omdat we stoppen met spelen

COLUMN
Wim Bos

60 Er is iets moois gebeurd
COLUMN
Marcel Groeneweg

60 Lessen in bescheidenheid
EDUCATIEF MEESTERSCHAP
Maarten van Boxtel
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

62 Agenda