Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (mei 2010) Nr. 5

Thema: DE ONDERSTROOM

10 Meer coachen – minder doen
THEMA
Linda Spaanbroek
Zes tips om met minder moeite, meer te bereiken.

12 Vitaal les (blijven) geven

THEMA
Chris Eelman, Douwe van Dijk
Een vitale docent(e) is iemand die met zelfvertrouwen ene en realistisch zelfbeeld voor de klas staat. Hij hanteert een breed scala aan didactische vaardigheden. Hij heeft wezenlijk interesse in (de mens achter de) leerlingen en treedt tactvol in contact met hen. De toverformule!

14 De kracht van delen en samenwerken

THEMA
Trea Scholten
Het gymnasiale Pegasusproject ontleed en benoemd.

16 Zonne-klaar
THEMA
Alice de Groot, Gerda Nobel
Over: stress, opruimen, loslaten en genieten. De zonnige kanten van het docentenbestaan.

18 ERK komt eraan

THEMA
RenŽ Leverink SLO
Voor wie alles wil weten over het Europees Referentiekader (ERK) of er dagelijks mee aan de slag wilt.

20 Train je eigen collega’s

THEMA
Jan Ausum, Cocky Fortuin-van der Spek
Juist bij de docenten leeft vaak een goed besef over wat er aan schort en wat daaraan gedaan zou kunnen worden. Met enige training coachen zij het eigen team.

22 Managers aan zet

THEMA
Allert de Geus
Eerste van een vijfluik over feedback in het onderwijs. Waarom durven we elkaar nauwelijks feedback te gven? De managers aan het woord.

EN VERDER

24 Werken met Motiverende Gespreksvoering op school
PEDAGOGIEK
Tom Boves, Chris Smits
Buddies tegen schooluitval. De eerste ervaringen!

28 Studiebegeleiding bij de tijd (2)

DIDACTIEK
Frans Ottenhof, Gerard Rozing
Moderne opzet van de studiebegeleiding op basis van kennis uit de hersenwetenschappen over leerprocessen. Tweede van drie artikelen hierover.

30 Talenten tellen
E-LEARNING
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
Talentontwikkeling van leerlingen heeft meer kans door leerprocessen van kinderen individueel te bekijken.

34 Vakmanschap vraagt ander meesterschap

E-LEARNING
Cors van den Berg
Twee docenten en een uitgever over het zelf maken van digitaal leermateriaal.

38 Goede antwoord kan beter
DIDACTIEK
Hella Kroon
Over leerdialogen.

40 Teken wat je leert dan leer je beter
DIDACTIEK
Frits Pals
Laat een leerling een tekening maken van de stof zoals hij die ervaart. Kwartje valt beter door tekenen.

44 Discriminatie komt bij ons niet voor
BURGERSCHAPSVORMING
RenŽ Leverink
Burgerschapsvorming in roerige tijden.

46 Leer mij de Tweede Kamer kennen
BURGERSCHAPSVORMING
Koen Hans
Over aapjes kijken, ronddartellende leerlingen, het politieke proces en debatteren.

48 Goed zo is onvoldoende. Wat wel? (4)
DIDACTIEK
Frans Faber, Lia Voerman
De meerwaarde van Didactisch Coachen. Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien.

52 Niet alles doorgeven

MENTORAAT
Kees Verbeek

De mentor is geen verzamelplek van ellende.

54 Lerende teamcultuur belangrijk voor succes (3)
PROFESSIONALISERING
Marinus Dekkers, Paul Bloemen
Lerende teams basis voor succes.

56 Bewegen in beweging

PROFESSIONALISERING
RenŽ Leverink
Gym is meer dan een potje voetbal. Twee voorbeelden.

PLUS

4 Berichten

7 Stem Ad Vies
COLUMN
Ben van der Hilst

8 School roept leerlingen terug
COLUMN
Albert de Geus

9 Jetses
CARTOON
“Ik had een leuke dag op school. En jij?”

27 Leerervaringen
COLUMN
Piet Post

33 One of those days
COLUMN
Annita Schuiling

36 Welke plek verdient de nieuwe collega?
COLUMN
Wouter Camps HCO, Marcel Bogaarts Bazalt

37 Verschenen
– Mijn kind een kanjer!
– If you’re so smart, why aren’t you rich?
– BijzonderWijs. Omgaan met kinderen die anders zijn
– ‘Gevoelige’ innovatie. De nieuwste ontwikkelingen op gebied van IT

42 Spiegeltje, spiegeltje… Samen met je buurman of buurvrouw
TUMULT
Reflecteren

43 SpelenderWijs

43 Sensorwijsheid, een gat in de (onderwijs)markt!
COLUMN
De Waag

50 Mentor van het jaar
COLUMN
Wim Bos

58 Alfabetische Stemwijzer Onderwijs
COLUMN
Michel Pijpers

58 Rubriek Mastrery
PROFESSIONALISERING
Ard van der Vleuten
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

60 Agenda