Van twaalf tot achttien — Jrg. 2010 (december 2010) Nr. 10

Thema: SAMEN, NIET ALLEEN

12 De school als gelukmachine
THEMA
Ferd van den Eerenbeemt, Karen Ephraim
Er zijn scholen waar je snel weg wilt en er zijn scholen waar je graag wilt blijven. Wat en wie maakt het verschil?

15 Tussen droom en daad: de praktijk

THEMA
Tom Boves, Chris Smits
Laatste van drie afleveringen over een poging op het Bonnefanten College in Maastricht oom leerlingen te motiveren en te behoeden voor afstroom naar een lager schooltype.

18 Leerpleinen starten met een visie

THEMA
Gina Botta, Carel van der Burg
Uitgangspunt van onderwijs op leerpleinen is de missie en de visie van de school. Een vingerwijzing voor de opzet.

20 Samen, niet alleen
THEMA
Jojanneke Schmidt
Dance4life confronteert leerlingen met de dilemma’s rond hiv en aids. De kracht van het scholingsaanbod van organisaties van buiten de school.

22 Ondernemend onderwijs: kansen zien, kansen benutten
THEMA
RenŽ Leverink
Iedere docent heeft wel eigenschappen van een ondernemer in zich.

26 Professionele identiteit: een kwestie van ontwikkeling

THEMA
Heleen Florusse
Je kunt nog zoveel trainen, nog zoveel vaardigheden oefenen, nog zo goed je kwaliteiten in kaart hebben, het gaat er altijd ook over of je kunt en wilt veranderen.

28 Hoop en verwachting

THEMA
Wynand Wijnen, Jos Zuylen
De onderwijssector is opeen aantal thema’s toe is aan een nieuwe lente. Waarover gaat het dan en hoe kom je eraan toe?

EN VERDER

32 Meesterschap vereist ook ict-competenties
E-LEARNING
Bram Litjens
Gevoelige conclusies uit het rapport ‘Vier in Balans‘.

34 Animatieplatform leidt tot inzicht

E-LEARNING
Wietske Huisman
Een voorbeeld van e-learning bij gewetensvorming.

36 Een gesprek op basis van feiten
PROFESSIONALISERING
Dafna Holtzer
Kengetallen zijn niet alleen voor het management.

38 De taalprofielklas van Calvijn

DIDACTIEK
Els Broekhuijsen
Hoe een aparte klas voorkomt dat leerlingen afstormen naar een lager niveau.

42 Marzano bewijst noodzaak taalgericht vakonderwijs

DIDACTIEK
Lucia Fiori
Over veranderingen die daadwerkelijk invloed hebben op de leerprestaties van leerlingen.

46 Effectief vergaderen; de gekantelde agenda!

PROFESSIONALISERING
Wim Bos

48 Bta Excellent: tactisch met talent
ONDERWIJSVERNIEUWING
Olaf van Tilburg
Vervolg: Talentontwikkeling

50 Obesitas of hypotenusa

BURGERSCHAPSVORMING
RenŽ Leverink
Scholen worden van alle kanten bestookt met maatschappelijke claims. Dat betekent dat je moet kiezen. Hoe vind je een goede balans tussen kwalificeren en socialiseren?

54 Leer weerstand begrijpen
MENTORAAT
Rein Westrik
Weerstand bij leerlingen wordt zelden nader verkend. In de meeste gevallen wordt ze niet onderscheiden van gebrek aan motivatie. Waar verzetten leerlingen zich tegen en wat verlangen leerlingen dan juist daarvoor in de plaats?

PLUS

6 Berichten

9 Vanuit de basis
COLUMN
Allert de Geus

9 Jetses
CARTOON
“Je gaat er niet op vooruit!”

11 Samen. Niet alleen?
COLUMN
Ben van der Hilst

14 Gelukkig Nieuw jaar
COLUMN
Wim Bos

25 Bieltje
COLUMN
Piet Post

31 I will question the answer…
COLUMN
Anita Schuiling

41 SpelenderWijs

45 Verschenen
– Het jaren 80 boek
– Nu leren voor morgen
– Beoordelen van leraren loont de moeite
– Hoe verzin je het?

53 Stilstaand water gaat stinken
COLUMN / PROFESSIONALISERING
No‘l Serveas

56 Hij spreekt

COLUMN
Marcel Groeneweg

56 Ik kan nog zoveel leren
EDUCATIEF MEESTERSCHAP / PROFESSIONALISERING
Bob Lefeber
Mastery: Onderwijs heeft behoefte aan hoogopgeleide docenten die goed zijn in hun vak en die zich blijven professionaliseren. Veel ambitieuze docenten kiezen daarom voor een Master in Educatie. Maandelijks schrijft een deelnemer van ‘Educatief Meesterschap Amsterdam’ over zijn of haar ervaringen tijdens de opleiding.

59 Agenda