Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (oktober 2009) Nr. 8

Thema: HET BREIN

10 Beter motiveren
THEMA
Gerjanne Dirken, Monique de Boer
Nieuw verworven kennis over de werking van het brein biedt docenten uitdagende kansen. Een vertaalslag van breintheorie naar lespraktijk van het klaslokaal en de studeerkamer van leerlingen.

1
4 Puberbrein is hot
THEMA
Janneke Eising
Recente publicaties geven veel inzicht in wat er in de pubertijd allemaal in de hersenen gebeurt. Wat betekenen deze inzichten voor het onderwijs.

16 Maak onderwijs breinvriendelijk
THEMA
Maartje Visser, Bert Moonen

Breinvriendelijk onderwijs betekent meer dan kennis hebben over de werking van ons brein. Breinvriendelijk onderwijs raakt de gehele schoolorganisatie.

18 Pubers klein krijgen of helpen groot worden
THEMA
Herberd Prinsen, Klaas Jan Terpstra
Hoe meer en beter we de pubers begrijpen, hoe passender we ze kunnen begeleiden en helpen opgroeien tot betekenisvolle volwassenen. De puberteit wordt dan een boeiende en leerzame periode, ook voor de opvoeder.

EN VERDER

20 Schrap dit vmbo!

Ed SchŸssler
Doel was een betere aansluiting, maar na tien jaar is het v(m)bo gevlucht in een doolhof aan opleidingen: het mbo gaat de uitval bestrijden met weer een ambitieuze verbouwing. Is het geen tijd voor fundamentele veranderingen.

24 Stap in de wereld van het roc

Suzanne Visser
‘Praktijkers” bewijzen met een gedegen begeleiding het roc aan te kunnen. Winst!

26 Ontdekkend leren op het Techniekplein

Frank van den Nieuwenhof
Op zoek naar kinderen die in een team kunnen functioneren, sociaal waardig zijn en een goede beroepskeuze kunnen maken? Kijk eens rond op het Techniekplein.

28 Profielwerkstuk op een hoger plan

RenŽ Leverink
Het kan heel anders met de zesjescultuur bij het maken van een profielwerkstuk.

30 Mediawijsheid in 23 dingen: een docentenprofessionaliseringstraject

Margreet van den Berg, Jos Zuylen
Hoe doelgerichte docentenprofessionaliseringstrajecten voor docenten op mediawijsheid vorm kunnen krijgen.

33 Professioneel digitaal contact

Henk Orsel, Jeanette van der Steen
De digitale etiquette in het onderwijs.

34 Hoe kunnen we het leren van leerlingen verbeteren?

Joke van Velzen
Onderzoek werkt.

36 Didactische meerwaarde van videoconferencing

Erwin Vogelezang
Live beeldcommunicatie heeft verschillende bewezen waardevolle toepassingsmogelijkheden.

38 Digitale media

Rebecca Richardson
Hoe je met een muis een olifant vangt.

42 Met plezier naar huis toe

Dorien Sluijter
Creatieve intervisie levert leraren bezinning op.

44 Docenten als daders en slachtoffers
Henk Galenkamp
De dader-slachtofferdynamiek heeft een verwoestend effect op het welbevinden van alle actoren in communicatie.

VASTE RUBRIEKEN

5 Even de cellen wat trainen
CARTOON

6 Berichten

8
Geen bouwvakkers voor de klas
Column

Allert de Geus

9 Evidence based de school uit
Column
Ben van der Hilst

12 BreinCentraal leren
ONDERWIJSRADIO

12 Verschenen

33 Ik ga op excursie en ik neem mee…
COLUMN
Anita Schuiling

40 Als een boom
TUMULT
De sfeerversterker van Cors van den Berg

41 SPELenderWIJS

41 Nieuwe media en interculturele uitwisseling
COLUMN
Waag Society

56 Maatschappelijke stage? Ouders betrekken!
Mentoraat

57 Wees de wijste
COLUMN
Wim Bos

62 Agenda

62 Pubers op een camping
COLUMN
Marcel Groeneweg