Van twaalf tot achttien — Jrg. 2009 (juni 2009) Nr. 6

Thema: INTERNATIONALISERING

12 Zorg voor samenhang!
THEMA
RenŽ Leverink
SLO onderzocht hoe internationalisering momenteel gestalte krijgt in het Nederlandse onderwijs. Welke knelpunten en uitdagingen ervaren scholen en welke ondersteuning is nodig om internationalisering verder te stimuleren. Feiten en voorbeelden.

1
4 Door welke bril kijk jij?
THEMA
Marijke van Dijk
De ander kennen is jezelf kennen. Een geweldige nieuwe impuls voor het onderwijs ligt binnen handbereik.

17 Tussen twee werelden
THEMA
Linda Blakenstein

Zet een extraverte Hollandse voor een overvolle Chinese klas met stille en onzelfstandige leerlingen en wat krijg je? Enthousiaste studenten vol zelfvertrouwen en een docent die zich helemaal thuis voelt. Ook zin in een avontuurtje.

19 Breekbaar nieuws
THEMA
Carla Desain
Hoe breng je de wereld in de klas zodat jongeren werkelijk ‘aangedaan’ raken? Gijs Wanders weet er raad mee. Onze ervaring leert dat geen enkele school in Nederland hem onuitgenodigd mag laten.

22 Eijkhagen Internationaal
THEMA
RenŽ Leverink
Het Eijkhagen College bouwde de afgelopen jaren succesvol aan een nieuw internationaal geori‘nteerd curriculum. Na-apen mag!

24 Internationaliseren binnen het curriculum
THEMA
Annemieke Knoester, Jantsje van der Wal
Bevalt het Eijkhagen concept niet? Het Middle Years Programma (MYP) is ook een mogelijkheid om vanuit een internationaal curriculum te werken. Negen scholen integreerden het programma binnen hun opleidingenstructuur. Kijken in de keuken van het Maartens College in Haren.

34 Huiswerk is heen thuiswerk meer
HUISWERKBEGELEIDING
Suzanne Visser
Een groeiend aantal leerlingen maakt zijn huiswerk onder begeleiding van een professioneel instituut. Niet al die instituten leveren kwaliteit, vindt ook de branchevereniging van studiebegeleidingsinstituten LVSI. Maar goed opgezet, kan huiswerkbegeleiding verdergaan waar de school ophoudt. Een pilot in Hoogeveen bewijst dat zowel leerlingen als de school daar wel bij kunnen varen.

37 Elementen van een werkende leeromgeving
HUISWERKBEGELEIDING
Ivo Richaers
‘Huiswerkbegeleiding werkt!’ In recent onderzoek in samenwerking met de Universiteit Twente (onder leerlingen en ouders van de Studiekring), geeft 96% van de ouders aan dat studiebegeleiding werkt. Een aantal van de elementen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn te vertalen naar de praktijk van het regulier onderwijs. Het onderzoek van de Universiteit Twente geeft een richtlijn om deze elementen in kaart te brengen aan de hand van het thema Leeromgeving.

41 Kwaliteitsgarantie bij studiebegeleiding

HUISWERKBEGELEDING
Het aanbod van (goede) studiebegeleiding is in elke gemeente anders. Veel leerlingen, ouders en scholen zijn aangewezen op het particulier initiatief. De eerste plek waar veel ouders naartoe gaan is de mentor op school. Ook vakdocenten willen wel eens een leerling verwijzen voor aanvullende hulp. Helaas is niet altijd even overzichtelijk welke begeleider goed is en welke niet.

EN VERDER

26 Een waarheid als een koe
Erica ter Wee, Koos Pluymert
BIO-bekwaamheidseisen gaan werken in een omgeving waarin het management de juiste balans kan kiezen tussen respect voor de individuele ambitie en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen school. Hoe groot wordt de wei?

28 Leren met meer effect
Gofor Design
Computerlessen of docentlessen? Het leerresultaat is minimaal gelijk en soms beter!!

30 Beter omgaan met problemen en conflicten
Bardo Koolen, Do Quekel
School is bijna de laatste plaats waar jonge mensen kunnen oefenen met de ‘oude waarden en deugden’.

32 Uitgebreide professionaliteit

Jos Zuylen
Nog geen plannen gemaakt voor de professionalisering van docenten in 2009-2010? Profiteer van de door Jos Zuylen aangereikte handvatten.

42 Imagebuilding of identiteitsontwikkeling?

Willemien van Heugten
Zet mbo-ers in voor vmbo-ers en het profijt is tweedelig.

44 Lesgeven: vanuit macht…of vanuit kracht?

Henk Galenkamp
Over krachtige leraren die prachtig onderwijs geven. Eerste aflevering van een drieluik.

46 Meisjes snuffelen aan techniek

Carla Desain
Girlsday: meiden maken kennis met techniek

49 Zicht op zien

Kathleen Lantau
“Wat zitten we daar te knijpen? Schrijf ik onleesbaar soms?

50 Creatief met technologie

Wietske Huisman
De vraag is niet wel of geen digitale media maar: wat?, hoe?, waar?, en wanneer?.

52 Lees mij!

Astrid Willemsteijn
Hoe breng je jongeren tot lezen?

54 Motivatie van leerlingen

Rein Westrik
Wat leerlingen motiveert en demotiveert.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 Jetses
CARTOON
“Wij zien jou niet graag een week te vroeg ervan onder muizen”

10
Functioneringsgesprek
Column

Allert de Geus

11 Het gilde der koekenbakkers
Column
Ben van der Hilst

21 Onderwijsradio

39 Wii will, Wii will rock you
COLUMN

Anita Schuiling

48 Terugkijken
Tumult
De sfeerversterker van Cors van den Berg

56 Onderwijsraad: ook in vmbo maximaal ŽŽn 5 voor basisvakken
Op orde

57 Verschenen

– Krachtige leraren, prachtig onderwijs
– Ori‘ntatie in onderwijskunde
– Het Europese Geschiedenis Boek
– Autisme op school, deel 2: voortgezet onderwijs
– Sociale Psychologie
– Ik ben dyslectisch

58 Nieuwe collega’s

59 Leraren leren van leerlingen
Kiosc

60 SPELenderWIJS
– Wcopyfind
– Anno’s Tijdspel
– Brideshead revisited (A-film)
– Lokaal Mondiaal
– Planet Earth (House of knowledge)
– Het dagboek van Anne Frank (B-motion)
– Eichmann (Dutch Film Works)

62 Agenda

62 Een fust bier

COLUMN
Marcel Groeneweg

62 Servicepagina