Van twaalf tot achttien — Jrg. 2005 (juni 2005) Nr. 6

Thema: DE PROJECTEN

5 Speelruimte
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

14 Wereldhandelsspel reikt tot in Senegal
THEMA
Peter Zunneberg
Naast het reguliere curriculum kent elke school jaarlijks wel ŽŽn of meer projecten. Maar niet alle projecten zijn hetzelfde. Soms begin je ergens aan en weet je bij de start nog niet waar het allemaal toe leidt. De Waerdenborch in Holten heeft dit jaar zo’n project; een wereldhandelsspel.

16 De ruimte van de schoolkrant
THEMA
Cedric BouschŽ
Docenten die redacties begeleiden hebben de handen vol. Toch zijn er die het project voor eigen doelen weten in te zetten.

18 Een cultuurprofielschool ontstaat
THEMA
RenŽ Leverink
Er gebeuren vreemde dingen in de kelder van het Stedelijk Lyceum Kottenpark in Enschede. Leerlingen die elkaar de huid vol schelden en het volgende moment teder omarmen. De theaterklas is aan het repeteren. Het Stedelijk Lyceum Kottenpark presenteert zich als cultuurprofielschool.

22 Wijzer worden op schoolreis
THEMA
Mieke Aarts
“We kunnen het niet alleen, elke reis is een samenspel tussen ons en de docenten.” Frank Feyns studeerde geschiedenis, was leraar, runt nu een schoolreisorganisatie en is overtuigd aanhanger van het idee dat schoolreizen de leerling ook anno 2005 iets waardevols bijbrengen. En iedereen moet mee.

24 “Fijn weekend, meester Jordy”
Wat is er over van idealen aan het eind van het eerste schooljaar? Vier leraren in een duale opleiding geven antwoord.

EN VERDER

28 Gevraagd: docenten met goed humeur
Marja van der Hagen
Vmbo in Dordrecht zet acteurs in om docenten te trainen.

30 Rechten en plichten van dyslectische leerlingen
Albert Cox
Protocol biedt persoonlijke dyslexiekaart.

33 Beschavingsoffensief op school
Jan Simons
Een lijn trekken met stickers en posters.

34 Het hart van de leraar
Marja van der Hagen
Verlangen inspireert in werk en persoonlijk leven.

36 Boek en Film
Vaak gaat het om kijken en vergelijken.

38 De vertrouwenspersoon, de klager en de klacht
Henk Galenkamp
Opvangen zonder te oordelen; de vertrouwenspersoon heeft een zware baan.

40 Betrokkenheid brengt veiligheid
Mieke Vollenhoven
Omgeving aanklagen werkt niet.

VASTE RUBRIEKEN

6 Berichten

7 JETSES – CARTOON

8 De nieuwe onderbouw

9 Tweede fase advies

10 Puntenel

13 Lesgeven zonder boek
Kees Beekmans


21 Docenten over projecten

26 Ict in de praktijk
3D-universum

37 Verschenen

42 Driemaal dvd

43 Tot slot
Hans van der Molen

46 Agenda

46 Het is weer tafeltjesavond
COLUMN
Marcel Groeneweg