Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (juni 2004) Nr. 6

Thema : Werkweken en wedstrijden

5 Werkweken en wedstrijden
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

10 Punt en el extra
Informatie over wedstrijden.

14 Tot 6 uur bij het kampvuur
THEMA
Ineke Jungschleger
Leerlingen die nachtbraken. Of die hun ouders sommeren hen te komen ophalen. Jongens in meisjestenten. Een begeleider heeft het niet gemakkelijk tijdens een werkweek. Op Daltonschool Helen Parkhurst en Winkler Prins Praktijkschool hebben werkweken een belangrijke plek.

18 Uitblinken? Graag!
THEMA
RenŽ Leverink
Uitblinken is in Nederland bijna een vies woord. Maar het tij lijkt te keren. Steeds meer leerlingen meten graag hun krachten met anderen. De Olympiades in de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, informatica en wiskunde trekken elk jaar meer deelnemers.

21 Docenten over competitie
THEMA
Hoe meer wedstrijden hoe meer losers?

22 Wedstrijd in de klas
THEMA
Sonja van Roode
Leerlingen moeten leren omgaan met competitie, met winst en met verlies. Dat vinden Vmbo-docenten Mark Dees en Jump Koch. Maar beiden beseffen dat ze het groepsproces goed in de gaten moeten houden.

EN VERDER

24 Anders leren

De ervaringen van twee jaar onderwijsvernieuwing op Slash 21 in Lichtenvoorde.

28 Elke school een eigen maatschappelijke stage
Drie voorbeelden en nog meer mogelijkheden.

30 Beoordelen met inzicht
Rubrics laat docenten en leerlingen zien hoe vaardigheden te evalueren zijn.

33 Toolkit voor zorgoverleg
Herziening van praktische handreikingen.

34 Rust in de klas door verbond
Leerlingen weerbaar maken door positieve benadering.

36 Gymnasium bestrijdt motivatiedip
De nieuwe onderbouw deel 2.

38 Wijzer van advies en ondersteuning
Eerst zelf de koers uitzetten, daarna doelgericht advies zoeken.

40 Direct door naar docentenkamer
Oud-leerlingen terug als studenten assistenten.

42 Basisvorming op de schop
Grotere vrijheid stelt hoge eisen.

VASTE RUBRIEKEN

6 – 14 Berichten
– Onderwijsprijs
– Ouderpanels vmbo
– Van must tot lust
– Hennings Haus
– Marokkaans-Nederlandse opvoeding
– Hulplijn pesten
– Lezen vmbo
– Natuurkundedocent van het jaar
– Leergebied communicatie
– Bibliospel
– Oorlog in Vietnam
– Agressie bestrijden
– Jeugd in School en Wereld
– Spijbelcoach
– Educational leadership
– Eetstoornissen
– Bureaucratisering kost geld
– Wedstrijden voor docenten
– Rome voor onderzoekers
– Time-out
– Arbeidssatisfactie
– Vreemdelingenspel

7 “De school feliciteert mij … Ik win de spijbelprijs”
JETSES – CARTOON

8 Is een vmbo-tl-diploma ook geldig in andere EU-landen.
VMBO- VRAAG VAN DE MAAND

13 Debat
COLUMN
Sacha

20 Het probleem van Tanja
HET PROBLEEM VAN…

26 Lerende cirkels
ICT IN DE PRAKTIJK

27 Voortgezet onderwijs verrommelt
TRIBUNE
Ed SchŸssler

43 Allemaal
Hans van der Molen

44 ‘Treur niet om lage cijfers’
Petra Elsberg

45 Verschenen

46 Agenda