Van twaalf tot achttien — Jrg. 2004 (december 2004) Nr. 10

Thema: Nascholing

5 Education permanente
REDACTIONEEL
Mieke Aarts

14 “Leraar, wees assertief”
THEMA
Mieke Aarts
Docenten zijn niet slechts uitvoerders van onderwijsbeleid die moeten zorgen dat aan het eind van het jaar het boekje uit is. Dat vindt Frank Jansma van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Hij stelt vast dat de Wet op de beroepen in het onderwijs een stevige duw in de rug is voor professionalisering van docenten.

16 De verandercyclus
THEMA
Wim de Boom en Rob Hazes
Succesvolle onderwijsvernieuwingen kunnen niet zonder een blijvende verandering in gedrag en opvattingen. Anders valt iedereen weer terug in oude gewoontes. Hoe steekt zo’n proces nu eigenlijk in elkaar?

18 Pensioen in Zicht
THEMA
Anneke Hesp
De beslissing om te stoppen of niet, is actueel voor veel docenten die de zestig naderen. Soms kunnen cursussen als Pensioen in Zicht goed werken bij deze stap naar een nieuwe toekomst.

20 Docenten over nascholing
THEMA
Laura Veenema

22 Bush of moeder Theresa
THEMA
Johanna Muis
Wie geen grenzen kan stellen heeft niet alleen problemen in de klas, maar ook daarbuiten. Coach DesirŽe Pieters helpt docenten zicht te krijgen op hun werk via de zelfconfrontatiemethode. Levensverhalen spelen daarin een belangrijke rol.

48 Wat vinden leerlingen van mij?
Perry van den Brok
Ben ik een strenge docent, of laat ik juist veel toe? Laat ik zien dat ik ontevreden ben of toon ik begrip voor de leerlingen? En zijn er eigenlijk grote verschillen tussen de leerlingen in het beeld dat ze van mij hebben? Maakt het uit of ik het aan een groep Turkse meiden vraag of aan een Surinaamse jongen?

EN VERDER

24 Het nut van debatteren
Peter Zunneberg
Wie debatteert maakt geen ruzie.

28 Kijken bij het studielandschap
Mieke Aarts
Driemaal zoveel kans om een leraar te spreken.

32 Tabasco is hard werken
Marja van der Hagen
Soms hebben leerlingen niet door dat ze aan het leren zijn.

35 Waarom roc en vmbo samenwerken
Jacques Poell
Nazorg onmogelijk zonder contact tussen praktijkonderwijs en roc.

36 Autowasstraat in de Tweede Fase
RenŽ Leverink
Lesmateriaal bedenken is leuk, maar niet in je eentje.

38 ‘Die schilder is toch allang dood’
Mieke Vollenhoven
De dood van Theo van Gogh is als een schok door de samenleving gegaan. Hoe reageer je alert op de reacties van leerlingen in de les, terwijl je de gebeurtenis zelf nog niet hebt verwerkt en de feiten nog niet op een rijtje hebt?

40 Loverboy versiert de juf
Anneke Hesp en Ron Dekker
Is het slachtoffer een hoer?

43 Zelf kiezen in de praktijkschool
Jacques Poell
Zet eens een boom op.

44 Praktische sectorori‘ntatie en de schoolfamilies
Marion Paulides
Een beginpunt voor de nieuwe onderbouw.

VASTE RUBRIEKEN

6 – 12 Berichten

7 Jetses
CARTOON

8 VMBO-VRAAG VAN DE MAAND

9 Tweede Fase advies

10 Punt en el

11 Moet kunnen
Michel Pijpers

26 Ict in de praktijk
Ton Oudshoorn

27 Na? Bij? Des? Prof? Maat?
TRIBUNE
Albert Loman

50 Driemaal dvd

51 Gesprek
Hans van der Molen

53 Verschenen

54 Agenda