Van twaalf tot achttien — Jrg. 2003 (oktober 2003) Nr. 8

3 Tosti
GASTCOLUMN
Jordien Meerdink (bureau WESP, auteur van de Verbeter-meter)


6
Berichten

7 ‘Vandaag leer ik jullie spijbelen… Ik ben blij dat iedereen er is!’

Jetses – cartoon


8 Zijn er nu nog beperkende voorwaarden voor leerlingen die willen overstappen van de theoretische leerweg naar 4-havo
Vmbo-vraag van de maand

10 Het wereldwijde web lijkt onuitputtelijk.
Puntenel

11 Paniek
LIO

13 Sweet Haganum
Sacha (4 gym)

14 EIGENWIJS houdt buitenbeentjes binnenboord
LEERLINGPARTICIPATIE
Het onderwijs geschikt maken voor de leerling. Leefwerkschool Eigenwijs in Nijmegen doet dat al twintig jaar met leerlingen die het in het regulier onderwijs voor gezien hielden.

18 Laat ze zelf verantwoordelijkheid nemen
LEERLINGPARTICIPATIE
Dat leerlingen meedenken en meepraten over het onderwijsaanbod en de schoolorganisatie vinden docenten van het Twickel College logisch en noodzakelijk.

20 Participatie komt van binnenuit
LEERLINGPARTICIPATIE
Leerlingen voelen zich niet altijd serieus genomen. En docenten hebben op hun beurt soms soort gelijke problemen met de directie. Schoolbegeleider Otto de Loor ziet in participatie een uitweg uit die situatie: “Niet als losstaande activiteit, maar als sturend concept.”

22 Samen grip krijgen op een lastige klas
Als je problemen met een klas hebt, lijkt het wel alsof je er alleen voor staat. Toch zijn er doorgaans nog twaalf collega’s die met dezelfde klas te maken hebben. En ieder van hen heeft zijn eigen manier om er mee om te gaan. De organisatie van samenwerken rond een klas.

24 Groepsaanpak uitkomst lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)
Honderd procent maatzorg is voor scholen niet te doen. Wat wel?

26 Burger op school

LEERLINGPARTICIPATIE
De huidige samenleving heeft grote behoefte aan meer solidariteit, gezamenlijke verantwoordelijkheid. De school – als spiegel van de samenleving – kan daarbij een belangrijke functie vervullen.

27 Vereenvaudigde spelling
TRIBUNE
Ed SchŸssler

28 Stapsgewijs werken aan een taalbeleidsplan
Een kwestie van beginnen en stapsgewijs doorgaan.

30 Onderpresteren is af te leren
Is een onderpresteerder een slapjanus, een slimmerd of een eigenwijs stuk vreten? En wat moet je er mee als je daar uit bent?

32 Leermiddelen voor vernieuwde basisvorming
Over het ontwikkelen van leermiddelen voor de vernieuwde basisvorming.

34 Ger Verlaan van het Maaslandcollege in Oss
Het lintje

35
Het probleem van …

36 Kunst is een leergebied
Kunstvakken bieden het vmbo ruimte voor alle vaardigheden.

38 Groeten uit Nijmegen
De denktank van het leerwerkhuis economie. Lesgeven Anders Organiseren (4): Het Kandinsky College Nijmegen, vmbo-locatie Hatertseweg.

40 Hoe voorkom ik virussen …
Ict-vraag van de maand

41 Handelingsdeel
COLUMN
Hans van der Molen

42 Verschenen

43 De Verbeter-meter

Deelpublicatie uit het nieuwe boekje in onze brochurereeks. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren hebben docenten en leerlingen elkaar nodig.

46 Over Onderwijs Gesproken
OOG – COLUMN

46 Agenda

47 Colofon