Van twaalf tot achttien — Jrg. 2003 (januari 2003) Nr. 1

3 Tussen de secties
REDACTIONEEL
Anneke Hesp

6 Nieuws
BERICHTEN

7 Jetses
CARTOON

8 Vmbo-vraag van de maand
Riekelt de Boer

10 Over (nieuwe) onderwijssites
Punt en el

11 Signalen
lio
Maya Carbin

13 Huiswerk
Sacha
Sacha van Akkeren (leerling 3 gymnasium)


14 Scholen kunnen meer met de basisvorming
Anneke Hesp en Gerard Nijhof
School is leuk en de lessen zijn saai. Dat is de mening van veel leerlingen in de basisvorming, volgens Heim Meijerink. De voorzitter van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming wil de ’terreur van het rooster’ terugdringen.

18 Onderzoek voor profielwerkstukken

Anneke Hesp
Onderzoek doen, zelf dingen bedenken en uitwerken. Dat vinden vwo-leerlingen leuke kanten van het profielwerkstuk. Bij het maken van zo’n werkstuk is het stellen van duidelijke kaders effectiever dan het geven van totale vrijheid, aldus twee vakdidactici.

20 Portfolio praktijkonderwijs
Elise Schouten (KPC Groep)
Vanaf dit schooljaar vallen scholen voor praktijkonderwijs onder de wet voor het voortgezet onderwijs. Deze mijlpaal is intensief voorbereid. Het portfolio is daarvan het bewijs.

22 De kick van een kernteam
Marja van der Hagen (APS)
Kernteams worden vooral in verband gebracht met de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Scholengemeenschap De Breul in Zeist werkt er echter in 2 mavo mee. Zo ontstaat meer grip op het totaal van het onderwijs. “Wij lopen niet langer achter de feiten aan”.

24 Technologie en de toekomst
Addie Roetman en RenŽ Leverink
Hoe kom je er als vmbo-leerling achter of werken in een ziekenhuis of een hotel iets voor jou is? Via internet. Of door direct gerichte vragen te stellen aan mensen die er werken. het kan allemaal bij technologie in de gemengde leerweg.

26 Tijm is on your site
Jan Simons (KPC Groep)
Verschillen in culturen zijn lang niet altijd even transparant. Een positieve benadering van die verschillen bevordert de onderlinge communicatie. De website http://www.tijm.nl/ geeft een zo compleet mogelijk overzicht van alle relevante informatie over intercultureel onderwijs.

27 E(regernis)-mail
Tribune
Ed SchŸssler

28 Samenhang door samenwerken

Henk Lindeman
Samenhang bij het verwerven van vaardigheden lukt alleen als docenten samenwerken: zij zullen de brug moeten slaan tussen het ene en het andere vak. Als de school daar niet toe in staat is, hoe kan zij dat dan van de leerlingen verwachten?

32 PrOmotie in de praktijk
Suzanne Visser en Corien Bšgels
Met de komst van een landelijk lespakket is de emancipatie van het praktijkonderwijs weer een stap verder. Op de Praktijkschool Breda mopperen de leerlingen nu met genoegen op hun zware boekentas …

34 De klassikale aanpak voorbij
Carel van der Burg (CPS)
Docenten hebben argumenten om niet op activerend en samenwerkend leren te hoeven overstappen. Docententrainer Carel van der burg heeft daar alle begrip voor. Maar kent ook voobeelden van docenten die niet meer terug willen naar de klassikaal frontale aanpak.

36 Zelf WebQuests maken
Marja van der Hagen (APS)
Docenten met idee‘n voor interactieve opdrachten op de computer hoeven niet langer tegen technische rompslomp op te zien. Met de komst van de WebQuest-engine (http://webquest.aps.nl) is het ontwerpen van digitaal onderwijs tegenwoordig een fluitje van een cent.

38 Kernvaardigheden in het v mbo
Henk Lindeman
De wetgever vindt algemene vaardigheden voor het vmbo van groot belang. kijk maar naar de examenprogramma’s: in vier lijsten zijn algemene vaardigheden opgenomen. Al deze lijsten samen maken het er niet eenvoudiger op om vaardigheden op elkaar af te stemmen. Tip: zorg eerst voor een compleet overzicht en bepaal dan welke vaardigheden bij elkaar horen.

40 Zwanger voor de klas
Marieke de Graaf en Annet Scholten
In weinig beroepen is een vrouw zo zichtbaar in verwachting als in het onderwijs. Leerlingen leven vaak erg mee met hun zwangere docenten. De school kan door tijdige vervanging en roosterfaciliteiten zorgen dat de terugkomst zo soepel mogelijk verloopt.

42 Politieke antwoorden
REDACTIONEEL
Het lijkt er steeds meer op dat de politieke keuze van deze maand weer zal gaan tussen ouderwets links en rechts. Om na jaren paars het verschil tussen de twee richtingen weer eens helder te krijgen drie vragen van de redactie aan Clemens Cornielje (VVD) en Harry van Bommel (SP)

43 Zij-instromers
COLUMN
Hans van der Molen

44
Ict-vraag van de maand
Ton Oudshoorn
‘Ik doe allerlei taken die een docent ook doet, maar word bij lange na niet als docent betaald. Kan ik mij ergens op beroepen?

45 Verschenen:
– ‘Docenten leren reflecteren’
– ‘Zakboek Vmbo’
– Computerprogramma ‘Briefkasten’
– ‘De overstap’
– ‘Lief, liever, liefst’

46 Agenda

46 Boekbespreking
Marieke de Graaf
‘Opvoeden in de klas’ van Herman van den Broeck

47 Colofon