Van twaalf tot achttien — Jrg. 2002 (november 2002) Nr. 9

6 Nieuws

7 Jetses

8 Vmbo-vraag van de maand

9 Lio

10 Punt en el

12 Docent van het jaar
De ‘beste all-rounder’ won het uiteindelijk van de ‘aardigste pedagoog’ en de ‘grootste vernieuwer’. Geen gemakkelijke keuze voor de jury, die het over ŽŽn ding eens was: “Zulke docenten hebben we de komende jaren hard nodig.”

14 Voorkomen is beter
Het ziekteverzuim onder docenten is gedaald dit jaar. De Arbodiensten hopen dat het Arbo-spreekuur er toe bij kan dragen dat die trend doorzet. Want nog steeds zit acht procent van het onderwijspersoneel ziek thuis.

16 Gezond schoolklimaat
Terwijl docenten op de ene school opbloeien en zich kunnen ontwikkelen, worden ze op een andere juist ziek en haken af. Het verschil zit vaak in de manier waarop het personeel binnen een school met elkaar omgaat.

18 Plek voor de onderwijsassistent

20 Hulp bij calamiteiten
Soms wordt een school zo diep geraakt dat het normale functioneren in het gedrang komt. Ondanks de aanwezigheid van draaiboeken, zijn scholen niet altijd goed voorbereid op crises. Het Calamiteitenteam kan ondersteuning bieden. Kostenloos.

21 Vaardigheden beoordelen

22 Lang leve de liefde

24 Nestwarmte tegen burn-out
De bedrijfsarts is er in de eerste plaats om ziekte te voorkomen. Dat lukt makkelijker op een school met nestwarmte. Bedrijfsarts Hub Smeets over de problemen en de mogelijkheden van de Arbo-diensten.

25 Over onderwijs gesproken

27 Tribune
Ed SchŸssler

28 Lwoo op karwei

30 Uit de loopgraven

32 Power voor werkplezier

36 Verzorging in de bovenbouw

38 De boeken loslaten

40 Grassroots gedijt

43 Verschenen

44 Ict-vraag van de maand

45 Schoonouders
Hans van der Molen

46 Agenda

46 Vrijwillig?
Boekbespreking

47 Colofon