Toon — Jrg. 8 (maart 2005) Nr. 3

3 ‘Levenslessen’
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Zonder crche is goed onderwijs niet mogelijk
JosŽ Jansen
Het Alfacollege in Groningen biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van jonge moeders. De meeste van hen zijn gestopt met hun vmbo opleiding toen ze zwanger werden. Nu kunnen ze zelf een opleiding volgen om zich te ori‘nteren op een vervolgopleiding, terwijl hun kind naar de crche is.

8 Nieuw in het onderwijs: maatschappelijke stage!
Wil van Nunen
Scholieren zelf laten ervaren hoe de samenleving draait door hen vrijwilligers werk te laten doen. Dat is het nieuwe fenomeen maatschappelijke stage. Dit effect kan nog extra verdiept worden door van interculturele aspecten gebruik te maken. Wat zijn de eerste ervaringen in het voortgezet onderwijs.

12 ‘ I am the best ‘
Fritz Spliethoff
Directeur O’Shea zou maar een half jaar directeur zijn op de Londense Primary School voordat de school zou sluiten wegens te lage leerlingprestaties en slecht onderwijs. Zes jaar later is de school nog steeds open en het leerlingaantal groeide van 150 naar 480 leerlingen. Het succes van de ommezwaai beschreven.

14 Het vve-succes van Alphen aan den Rijn
Elleke Poortvliet
Veel onderlinge samenwerking, enthousiaste beroepskrachten, een perfecte doorgaande lijn, een prettig werkende methode en ouderbetrokkenheid: dat zijn de ingredi‘nten van vve in Alphen aan den Rijn. De succesformule? Cošrdinator Haveman: “Het is belangrijk alle lijntjes met elkaar te verbinden.”

17 Tips voor de praktijk
DOEN
Hoe rust je jongeren sociaal en emotioneel uit voor de volwassenheid? Carolien Gravesteijn en RenŽ Diekstra geven in hun boek Waardig en vaardig in het leven een praktische handreiking. Voor leraren in het voortgezet onderwijs beschrijven ze onder andere het lesprogramma Levensvaardigheden voor het voortgezet onderwijs, een ervaringsgerichte methode voor jongeren van 14 tot 18 jaar. In deze DOEN: twee oefeningen uit dat lesprogramma die gaan over roddelen en conflicten tussen leerlingen en ouders.

22 Terug naar de kust
Rosa Eversteijn
Vijf jaar geleden zocht TooN de multiculturele basisschool Rosa Boekdrukker in Amsterdam op die op viel door de hoge Cito-score. TooN sprak met 1 van de 2 directeuren die net met pensioen is gegaan. “Met het huidige politieke beleid is het zwaar om een school op een goede manier te runnen.”

26 Organiseer netwerk aan onderwijs en zorgaanbod
Joke Koudenburg
Leerlingzorg in het primair onderwijs staat centraal op een grote WSNS+ conferentie in Lunteren. Het jaar daarvoor kwam daar al het Profiel leerlingenzorg aan bod als instrument waarmee scholen zicht krijgen op hun huidige zorgaanbod. Dit jaar staan ervaringen op school- en bovenschoolsniveau centraal en de toekomstige ontwikkelingen.

Rubrieken

11 Zijn eigen weg
kriens

21
Motorische ontwikkeling (van kinderen)
ZEEPKIST
Wil van Rijn ( Motorisch remedial teacher werkzaam bij het Centrum voor Motorisch Remedial Teaching ABC in Amersfoort).

21 Het toepassen van intercultureel onderwijs op een basisschool
de jonge onderzoeker
Rosa Eversteijn

24 BOEKENZO
– Kleurrijke school
– Vve-voorlichtingsmateriaal
– Wsns en onderwijsachterstanden
– Loverboys
– Maatschappijori‘ntatie voor nieuwkomers
– Diversiteit en jonge kinderen
– Taalontwikkeling via interactie
– Kinderkwaliteiten

28 KORT NIEUWS
– Te weinig geld voor zorgleerling
– Opvoeden tot democratie
– Prijs voor leraar op zwarte school
– Grote gevolgen gewichtenregeling
– Voorschools voorlezen
– Nieuwe projectgroep WSNS-OAB
– Stand van educatief Nederland
– School en veiligheid

30 GAAN
– Risico van het leren
– Taalonderwijs en het nieuwe leren
– Bijzonder gedrag
– Beroepen in het onderwijs
– Systeemdenken in de school
– Meertaligheid
– Opvoedingsprogramma’s

32 WATERdicht (zie onderaan)

36 De grootste uitdaging voor Operatie jong
3-OVER
Eljo Vos, M.J. van der Woude en Willem van Beek aan het woord.

— Deze maand in WATERdicht:

In het water voel ik zacht
Je kan het water niet pakken
De kleur van water is blauw
Zie ik jou?


— Junel, 11 jaar, Azerbeidjan.

Je kan het niet pakken
Kikken springt in het water
Kikker zwemt
Zonder hemd


— Eri, 11 jaar, Angola.