Toon — Jrg. 7 (mei 2004) Nr. 5

3 ‘Prijsbesef gestoord’
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom

6 Lichtgevende draken of knutselspulletjes van het Kruidvat?

Nieuw draaiboek voor ouderbetrokkenheid. Corrie van der Sar van de Fatimaschool in Amsterdam is ervan overtuigd dat bij goed onderwijs ouders onmisbaar zijn. Inmiddels heeft ze veel ervaring met het betrekken van allochtone ouders bij de school. In een nieuw draaiboek, waaraan de Fatimaschool meewerkte, staat hoe je ouderbetrokkenheid en opvoedingsonder steuning structureel vormgeeft.

8 ‘Vmbo-leerlingen ontdekken waar ze echt goed in zijn’
Hoe zorg je ervoor dat vmbo-leerlingen een vervolgopleiding kiezen die cht bij hen past? Het Groningse Reitdiepcollege heeft een oplossing gevonden. Jongeren volgen iedere woensdagmiddag lessen op het roc, terwijl hun mentoren observeren. “Het is nu veel duidelijker wat je tijdens de opleiding gaat leren”, zegt de 16-jarige Chantal.

11 Mijn opa
NIET VREEMD MAAR VRIEND


12 Kleuters met sprongen vooruit in de plusklas
Een plusklas is een hulpklas voor risicokinderen van 4 tot 7 jaar. In het project ‘Met Sprongen Vooruit’ richtten scholen in Amsterdam- Zuidoost deze groepen in. Het doel: minder verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs. Wil het project succesvol zijn, dan blijken een goede organisatie en voldoende draagvlak essentieel.

15 Communicatie in de brede school
DE JONGE ONDERZOEKERS

16 ‘Goed NT2-onderwijs is anders dan ik dacht’
Kitty Holzapfel en Francis Houben, beiden leerkracht, zijn erg te spreken over de nascholingscursus NT2 die zij volgen: “Voorheen was ik met mijn taallessen aan het doormodderen, nu niet meer”. Opleider JosŽe Coenen benadrukt dat elke leerkracht kan leren hoe hij goed NT2-onderwijs geeft. Ze vertelt hoe.

19 Een groep hoofddoeken

KRIENS

20 Zijn de dagen van de monitor geteld?
De verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen veranderen in het toekomstige onderwijsbeleid. Hiermee lijkt ook de noodzaak van de GOA-monitor weg. Toch is het goed als de monitorfunctie blijft. Gemeenten maken daarmee, samen met scholen en welzijnsinstellingen, trends en ontwikkelingen zichtbaar.

22 BOEK EN ZO
– Hulp bij opvoeden
– Praktijktoets techniek
– De allerbeste basisschool
– Competentiegericht beroepsonderwijs
– Mijn leeslogboek
– Meertaligheid in het basisonderwijs
– Psychosociale hulp aan allochtonen

24 Veel professionaliteit in onderwijs eerste opvang
Terug naar de kust
Leerkrachten in de eerste opvang kunnen bijzonder goed met verschillen tussen leerlingen omgaan. Dat zegt Frans Teunissen, vroeger voorzitter van de landelijke projectgroep NT2. Hij liet vijf jaar geleden in TooN zijn licht schijnen over het onderwijs in de eerste opvang. Nu blikt hij terug en bespreekt hij actuele ontwikkelingen.

26 Aan de slag met de schakelfunctie
Stel extra jaar in voor slimme allochtone leerlingen. Ook al is nog niet duidelijk wat de schakelfunctie precies inhoudt, dat is nog geen reden voor gemeenten en scholen er niets mee te doen. Het ministerie van OCW stelt er 17 miljoen euro voor beschikbaar. Meerdere gemeenten zijn begonnen met de schakelfunctie, bijvoorbeeld in de vorm van de kopklas.

28 KORT NIEUWS
– ‘Onderwijssysteem zorgt voor uitval’
– Kinderen beslissen mee (KBM)
– Turkse ouders regelen huiswerkbegeleiding
– Onderwijsniveau in Nederland
– Allochtone vrouwen in kansarme positie
– Loverboys in Amsterdam


30 GAAN
– Organisatie van de brede school
– Veiligheid op scholen
– ‘Meet the future’
– Taalvorming op school
– Welzijn van de jeugd
– Ervaren taalcošrdinatoren
– Dromen en ambities

32 Taalschool haalbaar in Leeuwarden?
EIGEN TAAL