Toon — Jrg. 7 (januari 2004) Nr. 1

3 Het werd wel eens tijd !!!
REDACTIONEEL
Boudewijn Hogeboom


6 Analfabeten zijn een onzichtbare doelgroep
Het Jaar van de Alfabetisering ligt alweer 13 jaar achter ons. Helaas behoort functioneel analfabetisme nog steeds niet tot het verleden. Ook komen er steeds meer jongeren die het lezen en schrijven onvoldoende beheersen. Reden voor een nieuw actieplan Alfabetisering Autochtone Nederlanders voor de periode 2002 -2006.

8 Winnaar TooNbeeldprijs: “Die zwarte school uit noord doet het heel goed”
Vorige maand liet TooN het al weten: basisschool De Duizendpoot uit Den Bosch heeft de TooNbeeldprijs Voorbeeldige scholen 2002 gewonnen. Vanuit een bijna hopeloze situatie wist het team van De Duizendpoot een brede school te maken die zelfs buiten de wijk de aandacht trekt.

11 ‘Maak je eten goed’
POEZIE REVUE

12 Gooien met vis!
Energie, passie en plezier, d‡t zou je willen in je werk. Maar de werkelijkheid is soms heel anders: je voelt je futloos, reageert geprikkeld. Er ligt ook teveel op je bordje. De Vis!-filosofie lost problemen niet voor je op, maar maakt het werk waarschijnlijk wel leuker!

15 Nabijheid helpt verder
ZEEPKIST

16 De kracht van geschiedenislessen voor integratie
Joke van der Leeuw is directeur van Euroclio, een organisatie die goed geschiedenisonderwijs bevordert om zo de stabiliteit in een land te bewaren. Ze werkt in het buitenland, maar zou graag spreken met Nederlandse leraren: “Geschiedenis is een prachtig vak om leerlingen voor te bereiden op het leven in Nederland”.

19 Pluim van het planbureau
KRIENS

20 Heeft de brede school toekomst?

Scholen zoeken steeds meer samenwerking met organisaties en instellingen van buiten. Om iets te doen aan de leerachterstanden, sociale verbanden te versterken of om het educatief aanbod te vergroten. Steeds meer, steeds breder. Maar werkt het ook allemaal? In de Verenigde Staten wel.

22 BOEKENZO
– Woordenschat in groep 3
– Verbeter-meter
– Allochtone ouders en de school
– Rapportage minderheden
– Taal- en vakonderwijs ge•ntegreerd
– Intercultureel muziekfestival op cd-rom

24 Winnaars ontwikkelen zich verder
Terug naar de kust
Vijf jaar geleden kreeg de Onderwijsbegeleidingsdienst Nieuwe Waterweg-Noord in Vlaardingen de Pelosiprijs uitgereikt voor een taalstimuleringsproject voor jonge kinderen. Inmiddels is dit project uitgegroeid tot een taalontwikkelingstrajact voor kinderen van twee tot acht jaar dat veel gebruikt wordt door scholen in de omgeving Rijnmond.

26 Problemen onderwijskansenscholen leggen vergrootglas op wsns
Gewikt, gewogen, geweigerd. Leerlingenzorg is een verbeterpunt in veel schoolontwikkelingsplannen van onderwijskansenscholen. Lange wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en inadequate ambulante begeleiding zijn veelgehoorde klachten van deze scholen. Ook willen (allochtone) ouders vaak niet meewerken aan verwijzingen. Zijn het incidenten? Is het een regionaal of structureel probleem?

28
KORT NIEUWS
– Werken en leren bij inburgering
– ‘Vmbo niet geschikt voor leerlingenzorg’
– Integratie allochtone vrouwen
– Directievacatures blijven open
– Ontevreden over jeugdbeleid
– Nieuwe site opvoedingsondersteuning: www.opvoedigsondersteuning.info

30
GAAN !
– Lezen in de brede school
– Onderwijsvernieuwing
– Omgaan met verschillen
– Lezen in het vmbo
– Cultuur uit Turkije
– Literaire en educatieve canon
– KidstufEvent


32 OALT Kaapverdiaans in Rotterdam
EIGEN TAAL

36 Onderwijsachterstandenbestrijding in de toekomst
3-OVER