Tondeldoos — Jrg. 15 (april 2014) Nr. 1

  2  Tellen, passen en meten met Stekuworld
Monique Beljaars
Stekuworld is een houten bouwsysteem, gebaseerd op het principe van het bouwen van blokhutten. (Stekuworld was eerder verkrijgbaar onder de naam Perculo). Iedere houten balk heeft inkepingen. Door bij het bouwen de inkepingen dwars op elkaar te leggen ontstaat er een stabiele constructie.

6  (Hete) luchtballon
Thijs Richter
Zoals de wind (toevallig) waait, zo vaar je met een ballon. We stegen op in Eindhoven en lieten ons meedrijven met een kalme noordoostenwind richting het zuidwesten, dwars over Eindhoven. Ballonvaren is een avondvullend programma, waarbij voldoende te zien en te beleven is. Zorg dat je een petje meeneemt als je een (beetje) kaal bent en een goed fototoestel, liefst met telelens. Warm aanbevolen.

 9  Nieuws
NIEUWS
– NEMO
– OTIB zet in op voorlichting op scholen primair onderwijs

12  Haal wetenschap de klas in!
PLATFORM BETA TECHNIEK
Kinderen zijn heel nieuwsgierig. Ze willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn, of hoe apparaten werken. Als leraar kunt u de nieuwsgierigheid van kinderen stimuleren door op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Door ze aan te moedigen een onderzoekende houding te ontwikkelen. Wetenschap en technologie lenen zich bij uitstek voor onderzoekend en ontwerpend leren. Bovendien laten ze zich goed verbinden met vakken als taal en rekenen. Onderwijs wint zo aan kracht. En het wordt leuker, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor u!

14  NIEUWS
– Nieuw boek in reeks ‘Wetenschap de klas in’ en boekenprijs verlaagd
– Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit Nijmegen
28 januari 2015 is de volgende Winterschool!

20  De Uitvinders: doorlopende leerlijn met avonturenpakketten
Chris Voets
Sinds 2004 zijn er meer dan 100.000 kinderen in aanraking gekomen met de avonturen van De Uitvinders. Vanuit Eindhoven groeide het project door in de provincie Noord-Brabant waar honderden scholen het techniekproject adopteerden. Ook in België en zelfs in Zweden zijn scholen actief met het project, dat zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een volwaardig techniekprogramma met een doorlopende leerlijn voor groep 5 tot en met 8. Er is veel erkenning en onderzoek (Tune Techniek – Weten wat werkt) wees uit dat kinderen die hebben deelgenomen vooral een breder beeld van techniek hebben. Ze denken bij techniek niet meer alleen aan machines en computers, maar ook aan het zoeken naar oplossingen en het bedenken van nieuwe ideeën. Volgens Stichting De Uitvinders, die het programma ontwikkelt en uitvoert, is het daarom tijd dat de methodiek landelijk wordt geïmplementeerd.

22  Over de Ontdekfabriek
Chris Voets

23  ‘De race tegen de machine’
VOOR U GELEZEN
Hanneke te Braake
Op 22 februari begint in de Economiebijlage van de Volkskrant het artikel ‘De race tegen de machine’. Het wordt steeds duidelijker dat de digitale revolutie ontwrichtende gevolgen heeft voor de werkgelegenheid. Het artikel gaat over het boek ‘The Second Machine Age’ en de inhoud is zeer relevant voor de leraren van de huidige basisschooljongeren die over 10 à 15 jaar op de dan bestaande arbeidsmarkt komen.

24  15 jaar VONK, heeft VONK haar tijd gehad?
VERENIGINGSNIEUWS
Hanneke te Braake
Op 9 oktober 2013 vierden de Stichting Kinderen Lezen Techniek en de Vereniging voor Techniek in het Primair Onderwijs VONK hun 15 jarig bestaan met een groot Jubileum congres aan de Universiteit Twente onder de titel ‘Techniek en de kracht van verhalen’. De hoogleraren Prof. Albert van de Berg (nanotechnologie) en Prof. Peter Paul Verbeek (techniekfilosofie) werkten mee. Zij lazen voor uit de kinderboeken die over hun studieonderwerp door de Stichting Kinderen Lezen Techniek ter gelegenheid van het jubileum werden uitgegeven. In de middag werden in de Magical Technical Tour toepassingen van de nanotechnologie op een begrijpelijke en ook in de klas bruikbare taal verteld en getoond. In de vorige uitgave van De Tondeldoos stond hierover een uitgebreid artikel.