TOKK — Jrg. 45 (december 2020) nr. 3/4

Dit is het laatste nummer van TOKK.

07 Editoriaal

Thema: Bloemlezing van spraakmakende artikels

17 Orthopedagogische grondvormen (1974) 
Wim ter Horst

39 Protectieve factoren t.a.v. stress. Implicaties voor de preventieve en curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jongeren (1984)
Karel Pyck

61 Systeemgerichte werking binnen de residentiële hulpverlening: reflecties en nieuwe accenten (1986)
Jacques De la Marche

79 Kindgerichte therapieën binnen een gezinsgerichte residentiële werking (1986)
Ria Verschueren

93 Leren loslaten van het traditionele hulpverleningsmodel. Een begeleidingshouding bij multiprobleemgezinnen (1996)
Dirk Broos

107 Herstel van ‘verwevenheid’ met cultuur van herkomst. Migrantengezinnen op zoek naar ‘herworteling (1998)
Patrick Meurs & Gaston Cluckers

121 Kille, niet-emotionele trekken in de adolescentie: een dimensionele benadering (2011)
Mieke Decuyper & Filip De Fruyt

137 Wat als psycho-educatie over autisme niet aanslaat? Een oplossingsgerichte uitweg (2016)
Sylvie Carette