TOKK — Jrg. 39 (januari-maart 2014) Nr. 1

2 Netwerktafels: illustratie van de methodiek aan de hand van een casus
Thirsa van Dongen, Dirk Deboutte, Bernard Sabbe, Inge Glazemakers

16 Casusbespreking: een jongen met het syndroom van Klinefelter met taalproblemen, leerachterstand en autisme
Marthe Franssen, Annik Lampo, Jean de Schepper, Sara Wouters

25 Verstoord gehechtheidsgedrag bij Vlaamse lagere-schoolkinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen. Evidentie voor de betrouwbaarheid en validiteit van een screeningsinstrument
Eleonora Vervoort, J. Clasien de Schipper, Guy Bosmans, Karine Verschueren

37 Mededelingen

39 Summaries