TOKK — Jrg. 38 (september 2013) Nr. 3

90 Diagnostiek bij jongvolwassenen met dyslexie: een wetenschappelijk onderbouwde testbatterij voor het achterstandscriterium
Wim Tops, Maaike Callens, Valérie van Hees, Jan Lammertyn, Marc Brysbaert

101 Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten: literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk
Sabine Tremmery, An de Decker, Marc De Hert, Jan De Varé, Marina Danckaerts

111 Autisme en fixaties
Peter Vermeulen

125 Mededelingen

126  Summaries