TOKK — Jrg. 38 (januari-maart 2013) Nr. 1

2 Kinderpsychiatrie in evolutie binnen een maatschappij in evolutie – deel 1: 1980-2000

Marc Willems

14 Multi Familie Dagbehandeling (MFD) bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa: een pilootstudie

Femke Vanhooren, Aniik Simons, Astrid Janssens, Inge Glazemakers, Dirk Deboutte

31 Psychisch functioneren van Turkse kinderen vergeleken met hun Vlaamse schoolgenoten

Sema Koc Erdon, Astrid Janssens, Dirk Deboutte

44 Mededelingen

46 Summaries