TOKK — Jrg. 35 (oktober-december 2010) Nr. 4

118 Psychodrama bij kleuters tussen drie en zes jaar: het poppenhuis, een actiegericht speltherapeutisch protocol
Sarah Vande Walle, Leni Verhofstadt-Denve


128 Hechten binnen pleegzorg: een uitdaging voor alle betrokken partijen
Eva Kestens


142 Beloop en gevolgen van excessief huilen bij baby’s: een literatuuroverzicht
Liesbet Debaere, Walter Mengde, Samuel Coenen


149 Forum. In memoriam professor Ko Rink
Hans Grietens


151 Lectuurinformatie


154 Mededelingen


156 Summaries